© Marius Schwarz pour Operation Housing Cooperative (Valiz, 2022)

COOP: LOCATION, LOCATION, LOCATION

Gezocht: publieke of private organisaties die grond of gebouwen in bezit hebben en hiervoor de mogelijkheid van coöperatief wonen willen onderzoeken.

chter de schermen heeft BMA verkennende gesprekken gevoerd om het potentieel in kaart te brengen van diverse lege percelen in eigendom van publieke overheden in het Gewest. Via deze nieuwsbrief willen we ons blikveld verruimen en richten we ons tot alle andere eigenaars van gronden of gebouwen in Brussel die bekommerd zijn om de betaalbaarheid van het wonen. Hebt u interesse om een eigendom mogelijks voor coöperatief wonen in te zetten, dan kan u ons helpen om een vollediger zicht te krijgen!

De komende maanden willen we – via gerichte begeleiding, de inbreng van technische en juridische experten, en een laagdrempelige dialoog met Brusselse wooncoöperaties in wording – de haalbaarheid onderzoeken van een aantal concrete pilootprojecten. De finaliteit van elk pilootproject is om maatschappelijke meerwaarde voor de betrokken eigenaren te creëren in de vorm van een kwalitatief ruimtelijk project met een evenwichtige sociale mix. De wooncoöperatie neemt hierbij het voortouw in de projectontwikkeling en financiering.

Beschikt u over een terrein of gebouw waarvoor u wil verkennen of het voor coöperatief wonen in aanmerking zou kunnen komen? Wil u zo mee pionieren om het coöperatief woonmodel in Brussel voet aan de grond te doen krijgen? Neem dan contact op voor een eerste gesprek vóór 27 maart via: info@bma.brussels.

In 2024 wil BMA coöperatief wonen vooruit helpen. De coöperatie is een duurzaam alternatief voor traditionele modellen van huur en koop, en kan naast publieke en private projecten een derde pijler worden voor huisvesting in Brussel.