© Marius Schwarz pour Operation Housing Cooperative (Valiz, 2022)

COOP

MAKE IT HAPPEN!

In 2024 wil BMA coöperatief wonen vooruit helpen. De coöperatie is een duurzaam alternatief voor traditionele modellen van huur en koop, en kan naast publieke en private projecten een derde pijler worden voor huisvesting in Brussel. De collectieve schaal en gemeenschapsvorming voegen bijzondere waarde toe aan wooncoöperaties en dat levert steevast architectuur met persoonlijkheid op.

Overal in Europa ontstaat een hernieuwde belangstelling voor coöperatief wonen. In steden zoals Barcelona, Amsterdam, München, Genève en Zürich hebben burgers hun krachten gebundeld en overheden een beleid ontwikkeld dat coöperatief wonen stimuleert. Deze voorbeelden tonen hoe samenwerking meer betaalbare huisvesting oplevert.

Een huisvestingsbeleid dat ook coöperatief omvat, vormt de basis voor succes. Maar ook een aangepast grondbeleid is essentieel: het gebruik van grond die in het bezit is van publieke organisaties is een sleutel om concrete projecten te kunnen realiseren. Vlottere toegang tot financiële instellingen is een derde belangrijke bouwsteen: bankgaranties, leningen op lange termijn en afspraken tussen overheden en coöperaties zijn noodzakelijk om projecten op gang te krijgen.

Ook in Brussel staat betaalbaar wonen hoog op de agenda en krijgt coöperatief wonen steeds meer weerklank. BMA ondersteunt met veel zin de verschillende andere organisaties die er in Brussel werk van willen maken. Een eerste reeks activiteiten vindt volgende week plaats: