© Séverin Malaud

CRÈCHE Brichaut

Bouw van een kinderdagverblijf van Kind & Gezin

De Brichautstraat in Schaarbeek is dichtbebouwd en de auto is er alomtegenwoordig. De gemeente kon er een voormalige garage kopen en koestert de ambitie de site om te bouwen en er een gebouw op te trekken met 50 kinderopvangplaatsen en een wijkcentrum voor de jeugd. Deze nieuwe voorziening moet open en gastvrij zijn om deze familiale wijk in de buurt van het Liedtsplein ademruimte en een ontmoetingsplaats te bieden.

De nadruk van het herontwikkelings- en renovatieproject moet liggen op de transversale duurzame aanpak en op innovatieve oplossingen. Het gebouw zal moeten voldoen aan de energieprestatienormen. Er moet daarbij worden gestreefd naar het gebruik van duurzame materialen, via hergebruik of uit een korte keten en naar bouwmethoden die omkeerbaar en demonteerbaar zijn.

De gemeente Schaarbeek is dus op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, landschap, stabiliteitsengineering en engineering inzake speciale technieken, EPB, akoestiek en gezondheids- en veiligheidscoördinatie) voor een volledige ontwerpopdracht in het kader van het Duurzame Wijkcontract Heuveltje.