(c) Séverin Malaud

De Brusselse Regering heeft de drie nieuwe perimeters voor deze twaalfde reeks van Duurzame Wijkcontracten geselecteerd. Deze selectie staat in het teken van de coronacrisis en de moeilijkheden in verband met de bewoonbaarheidskenmerken van de woningen, in het bijzonder van de kwetsbare bevolkingsgroepen. Om deze reden worden de geselecteerde gebieden gekenmerkt door de aanwezigheid van grote complexen van sociale woningen. Nieuwe gebieden, die nog nooit de voordelen van een Wijkcontract hebben kunnen genieten, komen nu voor het eerst aan bod. De behoeften zijn aanzienlijk en het stadsvernieuwingsbeleid krijgt hier zijn volle betekenis.

‘Versailles’ op het grondgebied van de Stad Brussel
De cité Versailles, gelegen aan de rand van Neder-over-Heembeek, is een grote sociale woonwijk die tussen 1968 en 1983 is gebouwd in een landelijk gebied. De cité wordt gekenmerkt door een typologie van middelhoge en hoge appartementsgebouwen en verschillende architecturale stijlen. De wijk wordt doorkruist door een groene ruimte. De morfologie van de wijk, gebaseerd op het principe van het bewoonde park, lijkt op die van andere sociale woonwijken in het Brusselse Gewest, zoals de wijk Peterbos in Anderlecht of de Modelwijk in Laken. De cité Versailles ligt geïsoleerd van de rest van het Brusselse grondgebied en is een van de armste wijken van de ZSH. De wijk staat voor grote uitdagingen op sociaal, ecologisch en stedenbouwkundig vlak.

 ‘Twee Cités’ in Vorst
De perimeter van de ‘Twee Cités’ strekt zich uit over bijna 13 ha en bundelt de complexen van de tuinwijk ‘Forest Vert’ en de Gele Blokken van de ‘Nouvelle Cité’. De wijk was tot het begin van de 19e eeuw nog een landbouwzone, maar verstedelijkte geleidelijk aan door plaats te bieden aan productieve en industriële activiteiten, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de aanwezigheid van de Geleytsbeek en de opkomende spoorweg. De toponymie van de straten (Glasblazerijlaan, Ververijstraat, Zijdeweverijstraat …) getuigt ook vandaag nog van dit verleden. De recente renovaties in de ‘Twee Cités’ en de vele projecten die in de omgeving worden uitgevoerd, verdienen het dat de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners nader worden onderzocht om hun de nodige voorzieningen en een gastvrije omgeving te bieden.

100 jaar later blazen we de Moderne Wijk in Sint-Agatha-Berchem nieuw leven in
Dit Duurzaam Wijkcontract, het eerste ooit voor de gemeente Sint-Agatha-Berchem, heeft tot doel het langzame proces van verval dat dit juweeltje van de modernistische stedenbouw uit het begin van de 20e eeuw aantast, een halt toe te roepen. Het is de bedoeling de geest waarin 100 jaar geleden de Moderne Wijk tot stand kwam, nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling de wijk een frisse wind en een eigentijdse ambitie te geven die zijn aangepast aan de huidige samenleving en haar gemengde bevolkingsgroepen.

Stad Brussel, de gemeente Vorst en de gemeente Sint-Agatha-Berchem zijn daarom op zoek naar teams om het basisprogramma en het milieueffectenrapport op te stellen binnen de deadline en volgens de nadere regels die zijn gespecificeerd in de ordonnantie van 6 oktober 2016.
Elk team kan zich kandidaat stellen voor één, twee of de drie DWC’s.

COMPETENTIES

  • Architect – Stedenbouwkundige
  • Ervaring met programmering
  • Ervaring met participatieprocessen
  • De nodige competenties om het milieueffectenrapport in goede banen te leiden

GUNNINGSCRITERIA

  • Kwaliteit van de visienota voor de wijk 40%
  • Kwaliteit van de methodologische nota 50%
  • Capaciteit om de operaties en acties van het programma samen te vatten 10%

BEGROTING EN INDICATIEF TIJDSCHEMA

  • Voor elk van deze drie opdrachten zijn de erelonen vastgesteld op € 105.000 excl. btw (programma en MER).
  • De opdrachten moeten worden gegund tegen medio juli.
  • Voor elk van deze drie opdrachten ontvangt elk team dat uitgenodigd werd om mee te dingen en dat een regelmatige offerte ingediend heeft, maar op basis van de gunningscriteria niet geselecteerd is, een vergoeding van € 1.500.

Hebt u interesse voor één van deze drie opdrachten, stuur dan voor 10 mei om 12 uur een e-mail naar het team van de bouwmeester-maître architecte via appel-oproep@bma.brussels, waarin u blijk geeft van uw interesse, motivatie en ervaring en met daarin de contactgegevens van u en/of uw geplande team (max. 1 A4-pagina als bijlage). Er wordt gevraagd om een afzonderlijke specifieke A4-pagina op te stellen per DWC waarvoor u interesse toont.