© FiltercaféFiltré

Een speelweefsel in Sint-Gillis

Publieke Ruimte, Spel, Sport

Uit de diagnose door de gemeente Sint-Gillis is gebleken dat er behoefte is aan nieuwe infrastructuren voor sport en spel in de openbare ruimte. Het project wil een netwerk van nabijheid tot stand brengen binnen de perimeter van stadsvernieuwing (ZSH).

De inzet is divers. Enerzijds willen we de wijken activeren door de totstandbrenging van het netwerk. Anderzijds streven we naar een aangename leefomgeving voor alle inwoners door de aanleg van nabije plekken voor ontspanning, ontmoetingen en spel. Het sport- en speelweefsel moet aansluiten bij de continuïteit van het Brusselse groene en blauwe netwerk om een samenhang tot stand te brengen met het landschap.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen is de gemeente Sint-Gillis op zoek naar een multidisciplinair team met knowhow op het vlak van ontwerp en aanleg van de openbare ruimte.

OPDRACHT

De opdracht is opgedeeld in twee gedeelten:

 • Een vast gedeelte voor het opstellen van de studie. Deze studie omvat onder meer een inventaris van de bestaande ruimten voor sport en spel, het in kaart brengen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het netwerk en het opstellen van projectfiches voor de geplande acties.
 • Een voorwaardelijk gedeelte voor de studie en de opvolging van de werkzaamheden van een of meer ‘projectfiches’ die geselecteerd zullen worden voor een maximumbedrag van € 300.000 incl. btw.

COMPETENTIES

 • Ontwerp en uitvoering in de openbare ruimte

* De inschrijving bij de Orde van Architecten is vereist voor de indiening van de stedenbouwkundige vergunning voor het voorwaardelijke gedeelte.

GUNNINGSCRITERIA

 • Visie en uitdagingen (50%)
 • Methodologie (35%)
 • Haalbaarheid (15%)

INDICATIEVE PLANNING

 • Vrijdag 8 oktober 2021: aan 3 tot 5 teams wordt gevraagd om een offerte in te dienen
 • Woensdag 13 oktober 2021 na de middag: terreinbezoek en infosessie
 • Vrijdag 5 november 2021: ontvangst van de offertes
 • Vrijdag 19 november 2021: presentatie van de offertes aan het adviescomité
 • December: gunning en start van de opdracht

 

BUDGET

€300.000 incl. BTW

 

ERELOON

Vaste Schijf: €40.000 incl. BTW

Voorwaardelijke Schijf: €35.000 incl. BTW

 

VERGOEDING

Er wordt een vergoeding van €1.500 toegekend aan elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd om mee te doen en die een regelmatige offerte indienen. Voor het winnende team wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 24.09.2021 om 10u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).