(c) Séverin Malaud

Nog een nieuwe mijlpaal voor het Duurzaam Wijkcontract Magritte. Ditmaal heeft de opdracht betrekking op de openbare ruimten van de Essegem-site, gelegen in de buurt van de begraafplaats van Jette, tussen de De Smet de Naeyerlaan, de spoorweg en de Jules Lahayestraat. Het potentieel van de site kwam aan het licht tijdens de diagnose van het Wijkcontract: de herkwalificatie en de heraanleg van deze openbare ruimten lijken vandaag dringend noodzakelijk!

De opdracht beoogt enerzijds de uitwerking van een masterplan, dat een globale visie op de openbare ruimten biedt, en anderzijds een opdracht van werken.

Het project is erop gericht de site te ontsluiten en open te stellen voor de wijk, de beschikbare ruimte voor de zachte vervoersmodi te maximaliseren, het aantal parkeerplaatsen te verminderen, de leesbaarheid van de ruimte te verbeteren en gezellige, beplante en veilige openbare ruimten aan te bieden.

Onder de vele ambities van dit project moet bijzondere aandacht uitgaan naar duurzaamheid, burgerparticipatie, sociale samenhang en de voorbeeldfunctie van het project.

De gemeente Jette is op zoek naar een multidisciplinair team voor deze opdracht voor een volledige aanleg, van het ontwerp van de openbare ruimten tot de follow-up van de werkzaamheden voor de Essegem-site. Het team zal zijn aanpak moeten integreren in een proces van samenwerking en co-constructie met de verschillende stakeholders.