(c) Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel

FACILITATOR DUURZAME WIJKEN

OPROEP AAN KANDIDAATSTELLING

Het Be Sustainable-platform bestaat uit een netwerk, tools, inspiratie, kennis en een begeleidingsdienst om wijken met sterke duurzaamheidsambities te doen ontluiken. Deze strategie is ontwikkeld door het Brusselse Gewest en sluit perfect aan bij het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Brussel en bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De werking en de ontwikkeling van het platform worden beheerd door de Facilitator Duurzame Wijken, onder supervisie van Leefmilieu Brussel. Deze opdracht heeft betrekking op de aanstelling van de Facilitator.

Om de praktijk van stedenbouw te doen evolueren in de richting van meer duurzaamheid, heeft de Facilitator tot opdracht om meer bekendheid te geven aan het initiatief Be Sustainable en om de openbare (en private) opdrachtgevers in staat te stellen de tool zelfstandig te gebruiken. De steun voor de verandering van praktijken verloopt via verschillende actielijnen zoals: de begeleiding van wijkprojecten, een aanbod aan aangepaste en pedagogische opleidingen, de bezieling van het netwerk van actoren via het internetplatform en gerichte acties, de terbeschikkingstelling van tools en informatie, enz.

Deze overheidsopdracht wordt aanbesteed in één fase waarin de kandidaat zijn/haar ervaring enerzijds op het gebied van stedenbouw voor een duurzaam stadsontwikkelingsproject en anderzijds op het gebied van bijstand aan de opdrachtgever of facilitering in de verf zet. Bovendien moet hij/zij blijk geven van inzicht in de opdracht van Facilitator Duurzame Wijken en moet hij/zij de gekozen methodologie voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de opdracht toelichten. Competenties inzake stedenbouw, duurzame ontwikkeling en pedagogische begeleiding van volwassenen moeten worden aangetoond.

Be Sustainable is het resultaat van een coproductieproces tussen vijf gewestelijke instellingen die actief zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke herwaardering in Brussel: Leefmilieu Brussels, perspective.brussels, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), Urban.brussels en de BMA.