BELVEDERE

[FACTSHEET]

BELVEDERE

Wie door de Birminghamstraat in Anderlecht wandelt, vermoedt op sommige plekken een prachtig zicht op de stad en de Zennevallei. Een zicht dat jammer genoeg wordt belemmerd door gebouwen en plantengroei in de omgeving. Er is echter wel een locatie waar het publiek in volop zou kunnen genieten van het panorama: het dak van de stelplaats van de MIVB. Een dak dat kan worden gebruikt om een nieuwe openbare ruimte in te richten!

In afwachting van de definitieve transformatie van de volledige site eind 2030 plant Leefmilieu Brussel een lichte en tijdelijk inrichting van het dak om het toegankelijk te maken voor de bewoners van de wijk. Als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract n°3, zal het belvédère via een toegang in de Birminghamstraat, een gezellige ontspanningsruimte zijn, weg van het verkeer in de straat. Het gaat er om een publieke ruimte te bedenken, tijdelijk maar bruikbaar, veilig en comfortabel, die rekening houdt met de bestaande structuur van het dak en de budgettaire mogelijkheden.

De ontwerpopdracht gaat van concept tot oplevering van de werken. Daarnaast moeten bepaalde aspecten van het project in overleg met de inwoners en de toekomstige gebruikers gerealiseerd worden en moet de locatie na de verwezenlijking van het project met een reeks activiteiten of evenementen geanimeerd worden.

 

Het adviescomité vond plaats op 15.01.2019. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: