[FACTSHEET] DELAUNOY

[FACTSHEET]

DELAUNOY

 

De Delaunoy-site biedt heel wat uitdagingen: ze ligt in een dichtbevolkte wijk van Molenbeek, in een doodlopende straat tussen de Delaunoystraat en de Zeepziederijstraat. Rond het huidige gebouw staan andere sociale woningen van verschillende omvang. Vlakbij ligt ook een groene ruimte die niet erg levendig is en losstaat van de site die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht. Het is in deze context dat de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) een opdracht uitschrijft voor de bouw van ongeveer negentien woningen (waarvan 60 % sociale woningen en 40 % middelgrote woningen) en collectieve voorzieningen.

De vraag is hoe de ruimtes tussen deze site en het naburige socialewoningcomplex moet worden ingericht. Bovendien heeft de gevel een zekere erfgoedwaarde, waardoor de vraag zich stelt of deze al dan niet moet worden behouden. Ten slotte houdt de BGHM rekening met het door Leefmilieu Brussel uitgewerkte referentiekader duurzame wijken en besteedt ze dus bijzondere aandacht aan het duurzame karakter van dit project.

Het adviescomité vond plaats op 28.11.2019. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: