[FACTSHEET] GRONDELS

[FACTSHEET]

GRONDELS

 

Het project ‘Grondelsplein’, gerealiseerd door citydev.brussels, maakt net als de projecten ‘Goederen’ en ‘Kuborn’, deel uit van een herwaarderingsperimeter die werd uitgestippeld in een masterplan in de context van de renovatie / stedelijke herontwikkeling van de zone ‘Kanaal-Zuid’.

Zoals eerder aangekondigd wil dit masterplan tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar woningen, steeds in combinatie met andere functies om te zorgen voor een divers ruimtelijk gebruik en het behoud van een gemengd karakter. Uitdagingen die dus vragen om een duurzame visie op stedelijke ontwikkeling.

De uitdaging van de site Grondelsplein is om deze te ontsluiten en een nieuw karakter te verlenen, gebaseerd op de bestaande omgeving en op het toekomstige ’Goederen’-project aan de overkant van het plein.

Het masterplan omvat de bouw van een dertigtal geconventioneerde woningen (+/- 4.400 m² bruto) en de inplanting van een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum op de benedenverdieping (+/- 1.500 m² bruto), dat zal worden beheerd door Dokters van de Wereld.

 

Het adviescomité vond plaats op 18 april 2018. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: