[FACTSHEET] HAUTE 275

[FACTSHEET]

HAUTE 275

 

In de Marollenwijk komen er in het kader van het Duurzaam Wijkcontract verschillende nieuwe woonprojecten. Deze keer opnieuw in de Hoogstraat, met name op nummer 275-281, een project van 9 wooneenheden. Op het eerste gezicht heel gewoon, maar bij nader toezien nogal complex. Op de twee aangrenzende percelen die deze opdracht omvat, liggen aan de ene kant de kantoren en werkplaatsen van het OCMW van de Stad Brussel en aan de andere zijde, in het binnengebied, de speelkoer en de sporthal van de school Baron Steens.

De uitdaging is om de woningen aan de straatzijde en op het OCMW-gebouw te bouwen met behoud van de toegang tot de sporthal. Een hyperstedelijke context dus, met als doel een harmonieus samengaan van de verschillende functies te realiseren.

Het adviescomité vond plaats op 08.04.2020. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: