[FACTSHEET] JONCTION

[FACTSHEET]

HET STADSPARK JONCTION

 

De stad Brussel wil investeren in kwaliteitsvolle openbare ruimte en wijkvoorzieningen in de Jonctionwijk. De bedoeling is een nieuw stedelijk park: een groene ruimte die daarnaast andere functies bevat (zoals productie of spel) om alle gebruikers en bewoners van de wijk te bereiken. Het park moet een multiculturele plek worden met plaats voor ontmoetingen: een samenhangende en voor iedereen toegankelijke plek die bijdraagt tot emancipatie en interactie. Dit mag echter niet ten koste gaan van de woningen in de omgeving, in het bijzonder het wooncomplex “Brigittinen” (ongeveer 150 woningen).
Er ligt aanzienlijke nadruk op participatie in het uitvoeren van deze opdracht. Participatie moet echt helpen om een rijp ontwerp te bereiken en is te beschouwen als een parallel project dat voortdurend het ontwerp voedt.