[FACTSHEET] KARREVELD

[FACTSHEET]

KARREVELD

 

Het doel van de vzw Pouvoir Organisateur Pluriel is het openen van secundaire scholen met actieve pedagogie. Na de projecten “Takeda” en “Dubrucq” omvat het project “Karreveld” de verdere definitieve inrichting en uitbreiding van de school “Takeda” die reeds in werking is. Met deze procedure wordt een renovatie van de linkervleugel en een uitbreiding met een aantal klassen, een sportzaal en een refter beoogt. Ook op vlak van technieken is een globale visie op de site nodig.

De doelstellingen zijn opnieuw ambitieus, de termijn kort en het budget beperkt. Het voorstel moet de waarden van de school vertalen, waarbij duurzaamheid, de natuur, interactie met buurt en het erkennen en valoriseren van het bestaande centraal staan. POP wenst de intrinsieke waarde van site te behouden en wil de school zoveel mogelijk openstellen naar de buurt, ook buiten de schooluren.

 

Het adviescomité vond plaats op 05.09.2018. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: