[FACTSHEET] PAPENVEST

[FACTSHEET]

PAPENVEST

 

De Papenvestsite, ook wel bekend als de «5 Blokken», is momenteel een «open» site en vormt een breekpunt in het stadslandschap van traditionele, gesloten huizenblokken. De 5 woontorens, die dateren uit de jaren 60, werden namelijk als afzonderlijke objecten opgetrokken en bevinden zich te midden van een grote, ongedefinieerde ruimte. Die stedenbouwkundige inrichting en de exclusieve bestemming voor sociale woningen vormen een hinderpaal voor integratie. Ze beïnvloeden de manier waarop de bewoners en omwonenden de private en openbare ruimten waarnemen en gebruiken.

Bovendien is de levenskwaliteit van de bewoners door de sterk verouderde staat van de gebouwen en de zware energie-uitgaven ronduit pover. De onaangepaste stedelijke ruimte draagt fors bij tot een verminderd leefcomfort voor de bewoners.

Op grond van die bevindingen hebben de Brusselse Woning en de Grondregie van de Stad Brussel een gezamenlijke opdracht voor de volledige herindeling van de emblematische site aangekondigd. Het programma omvat 350 sociale woningen en woningen voor middeninkomens, verenigingslokalen, een dagcentrum voor bejaarden, een kinderdagverblijf en een sportzaal.

Die verschillende functies op eenzelfde site onderbrengen, aansluiting zoeken met het bestaande stadsweefsel, het statuut van de buitenruimten herdefiniëren en de wooneenheden een nieuwe identiteit geven, vormen de voornaamste uitdagingen. Naast de stedenbouwkundige uitdagingen moet het project ook kunnen beantwoorden aan de sociale en energiedoelstellingen.

 

Het adviescomité vond plaats op 07.02.2019. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: