[FACTSHEET] ROSAS

[FACTSHEET]

ROSAS

Het winnende team bestaat uit de bureaus OUEST en VERS.A. Het stelt een project voor met een logische, rationele en evidente structuur, terwijl het programma op het eerste gezicht vrij complex is. Vertrekkend van het principe «Living apart together» nemen de drie culturele organisaties hun eigen plek in maar zijn er onderlinge raakvlakken. Aan weerszijden van het perceel vindt men Ictus en P.A.R.T.S., terwijl de studio’s van ROSAS in het midden het koppelteken vormen.

Het terrein en de bestaande gebouwen worden in ere gehouden: het niveauverschil blijft behouden en de oude gebouwen krijgen een nieuw leven. Het algemeen grondplan is rationeel: het logistiek verkeer gebeurt aan één kant van het perceel, terwijl de rest asfaltvrij wordt en een landschappelijke inrichting krijgt die de grond doorlaatbaar maakt en zorgt voor de sereniteit waar de gebruikers om vragen.

De oude sheddaken zorgen voor zenitaal licht en blijven behouden: daaronder komen activiteiten die gebaat zijn bij daglicht, zoals de repetitiestudio’s, de kantoren en de cafetaria. Achteraan op het perceel bevindt zich de Rosas Performance Space (RPS), de voornaamste repetitieruimte van het dansgezelschap, die voor voorstellingen almaar meer open zal zijn voor publiek. Aangezien die zaal zich achteraan op het terrein bevindt, zal de cafetaria die vooraan in de voormalige wasserij zit een publiek toegankelijk zal zijn een duidelijke verbinding naar de Rosas Performance Space vormen.

Er komen twee nieuwe volumes: het ene voor logistieke functies zoals opslag en decors, het andere voor P.A.R.T.S., dat nieuwe studio’s krijgt, verspreid over vier verdiepingen.
gegeven met respect voor de eigenheid van elk deel.

Het adviescomité vond plaats op 09.09.2019. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: