(c) Séverin Malaud

Flagey wordt groener!

Publieke ruimte

Sinds de heraanleg in 2008 is het Flageyplein een onmisbare ontmoetingsplaats geworden voor de Brusselaars, of het nu is om een kopje koffie te drinken, naar een concert in Flagey te gaan, de bus of de tram te nemen, op de markt te flaneren of de kinderen te laten spelen in de fonteinen.

Toch blijft het plein erg verhard en beantwoordt het niet aan de huidige noden inzake ontharding en vergroening van de openbare ruimte om de opwarming en de hitte-eilanden aan te pakken, regen- en afvloeiingswater te beheren, maar ook om schaduwrijke buitenruimte te bieden voor verschillende gebruikers. Om aan te sluiten bij deze visie op de openbare ruimte is de gemeente Elsene op zoek naar een team voor de uitvoering van een landschapsstudie voor de vergroening van het Flageyplein en het Heilig-Kruisplein.

De opdracht omvat een beschrijving van de bestaande toestand, overleg met de verschillende betrokken partijen, het ontwerp van een plan ter verbetering van de kwaliteit van het groen op het Flageyplein en het Heilig-Kruisplein en het opstellen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.

COMPETENTIES

  • Ontwerp publieke ruimte (landschapsarchitect en/of stedenbouwkundige en/of architect)
  • Deskundigheid op het vlak van ecologie en hydrologie

GUNNINGSCRITERIA

  • Landschappelijke, stedelijke en milieukwaliteit 50%
  • Technische en functionele kwaliteit 30%
  • Kwaliteit van de studiemethodologie 20%

INDICATIEVE PLANNING

  • 20/09/2021: uitnodiging tot het indienen van een offerte
  • 27/09/2021: plaatsbezoek en infosessie
  • 20/10/2021: indiening van de offertes
  • Begin november 2021: mondelinge presentatie aan de adviescomissie
  • December 2021: gunning van de opdracht

ERELOON
€32.500 incl. BTW

VERGOEDING
€1.000

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 07/09/2021 om 10u, een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, uw motivatie en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).