(c) Séverin Malaud

De gemeente Ganshoren heeft de ambitie een participatiehuis te bouwen en de omgeving ervan aan te leggen, en wel midden in het park van sociale woningen van de OVM LOJEGA, gelegen in het noorden van de gemeente. Het participatiehuis zal niet alleen verschillende activiteiten ontplooien, maar het wordt ook een infocentrum over de infrastructuren waarover de inwoners kunnen beschikken, over administratieve procedures, maar ook over gemeentelijke en burgerprojecten.

Aan de integratie van het project op de site zijn verschillende doelstellingen verbonden, met name het herstel van de band en de sociale cohesie met de verschillende wijken die aan de site grenzen – en zelfs daarbuiten – en een aanbod van verschillende soorten activiteiten. Het is daarbij ook de bedoeling het onveiligheidsgevoel te verminderen door samen te werken met gespecialiseerde verenigingen die antwoorden bieden die specifiek op dit soort context zijn afgestemd. Een andere uitdaging tot slot is het (opnieuw) tot stand brengen van burgerparticipatie.

Het participatiehuis heeft een oppervlakte van 180 m² bestemd voor een polyvalente ruimte, met een aangrenzende keuken, een ontspanningsruimte, een gesloten kantoor dat de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen waarborgt, een opslagruimte en sanitaire voorzieningen. Het hele project zal worden ontworpen als een energiezuinig en ecologisch gebouw. Het team zal ervoor moeten zorgen dat de biodiversiteit op de site in stand wordt gehouden en wordt ondersteund, zowel bij het ontwerp van het huis als bij de aanleg van de omgeving, dat de doorlaatbaarheid van de bodem wordt bevorderd en dat gebruik wordt gemaakt van materialen met een lage milieu-impact via herbruikbare materialen of materialen van biologische oorsprong.

Het project van het participatiehuis zal mogelijk plaats bieden aan een veiligheidsantenne van het LISA-programma, dat deel uitmaakt van het algemene veiligheids- en preventieplan bestaande uit de plaatsing van geïntegreerde veiligheidsantennes op lokaal niveau.

Dit project maakt deel uit van de programmering van het Stadsbeleid (Pijler 2).

COMPETENTIES

 • Architect, ook voor binnenhuisinrichting
 • Landschapsarchitect
 • Stabiliteitsingenieur
 • Ingenieur speciale technieken
 • EPB
 • Veiligheid- en gezondheidscoördinatie

GUNNINGSCRITERIA

 • Stedelijkheid (30%)
 • Bewoonbaarheid (30%)
 • Duurzaamheid en techniciteit (20%)
 • Haalbaarheid (20%)

INDICATIEF TIJDSCHEMA

 • Juli 2021: uitnodiging tot het indienen van een offerte
 • Juli 2021: bezoek aan de site
 • Eind september 2021: indiening van de offertes
 • Oktober 2021: mondelinge presentatie aan het adviescomité
 • Oktober 2021: gunning van de opdracht

BUDGET
Het bedrag van de werken is vastgesteld op 628.000,00 € excl. btw (met uitzondering van de optie “LISA-antenne”).

ERELONEN
11,5% excl. btw van het bedrag van de werken, berekend op de door de opdrachtnemer opgestelde raming op het moment van het inschrijvingsdossier van de werken.

VERGOEDING
2000 €

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 25.06.2021 om 12u, een e-mail naar het team van de bouwmeester-maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u uw belangstelling, motivatie en ervaring toelicht en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team vermeldt (op maximaal 1 A4-pagina in de bijlage).