© PVDE / Bridgeman Images

DE STADSPLANNING ONTGENDEREN

Ontwikkeling van een gendermainstreamingaanpak voor territoriale planning

Tal van thema’s in verband met stadsplanning, zoals strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling, stadsvernieuwing en -programmering, verdeling van openbare voorzieningen en gemeenschapsruimten, mobiliteit, toegankelijkheid, veiligheid enz. hebben een directe of indirecte invloed op de realiteit of de perceptie van stedelijke kwaliteit. Ze kunnen ook een hefboom zijn om het gebruik van de stad voor iedereen te verbeteren.

Sommige ongelijkheden zijn duidelijk waarneembaar, andere zijn intrinsiek verbonden met de stad en worden als onveranderlijk gezien, met name wanneer ze het gevolg zijn van ongelijke maatschappelijke praktijken (verdeling van de huishoudelijke taken, zorglast, ongelijkheden in verband met tewerkstelling enz.).

In dit kader wil perspective zich in alle opdrachten inzetten voor gendermainstreaming, om de gendergelijkheid in acht te nemen in de stadsontwikkeling. Met dit initiatief wordt beoogd om beter rekening te houden met de problematiek en de ervaringen rond gender in de stad.

Perspective zoekt een team dat deskundigheid op het vlak van stadsplanning en genderstudies combineert en, meer specifiek, dat genderongelijkheden en de discriminatie van vrouwen en seksuele minderheden ter sprake brengt.
Met het oog op een afspiegeling van de Brusselse realiteit is diversiteit binnen het team een troef.

Belangstellende kandidaten wordt verzocht hun offerte in één stap in te dienen, uiterlijk op 27.01.2023 om 12 uur.