© Séverin Malaud

RENOVATIESTRATEGIE VOOR HELIHAVEN-ANTWERPEN

SOCIAAL WONINGBOUWENSEMBLES

De renovatie van sociaal woningbouwensembles staat hoog op de agenda. Dit woningpatrimonium is immers op een keerpunt aanbeland: de levenscyclus van verschillende materialen loopt ten einde, de integratie van woningen in het stedelijk weefsel moet worden herzien, de bewoonbaarheid en de functionaliteit van de gebouwen, maar ook de betrokkenheid van bewoners verdienen een bredere reflectie. Dit alles via een versnelde maar doordachte aanpak.

De Lakense Haard lanceert een haalbaarheidsstudie om de renovatiestrategie voor acht woongebouwen op de site Helihaven-Antwerpen te concretiseren. Kwesties zoals woonkwaliteit, isolatie van de buitenschil, brandveiligheid, hergebruik van materialen, lokale energieproductie, opwaardering en ontharding van de buitenruimtes staan daarbij centraal. Bedoeling is na een grondige diagnostiek van de site, een aantal scenario’s op te stellen om uiteindelijk een renovatiescenario te weerhouden dat via een vervolgopdracht verfijnd en uitgevoerd zal worden.

Om deze haalbaarheidsstudie zoveel mogelijk te voeden met de inzichten van de bewoners en de betrokken partners (het wijkcontract, Leefmilieu Brussel, ..) wil de Lakense Haard een ‘permanentie’ oprichten. Het doel van deze ‘permanentie’ is dat het geselecteerde team weet hoe het terrein functioneert en wordt gebruikt, een grondige kennis kan ontwikkelen van de gebouwen en de ruimtelijke en technische aspecten ervan, en kan reageren op onverwachte kansen die zich voordoen.