© Séverin Malaud

JANSON EN ETUDIANTS

Restauratie van het auditorium Janson en het studentenhuis

Op de Solbosch-campus ligt aan de achterzijde van het Maison des Etudiants het Janson-auditorium, dat werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1958. Het blijft een belangrijk symbool voor de ULB en is tot nog steeds haar grootste auditorium. Het auditorium kent een bijzondere constructietechniek met gespannen kabels. Het Maison des Etudiants werd gebouwd in 1928 en heeft opeenvolgende transformaties ondergaan. Eerst diende het als een ontvangstpaviljoen, daarna als conciërgewoning, klaslokalen, kantoren en andere multifunctionele ruimten. Sinds 2017 staat het gebouwencomplex op de erfgoedlijst.

De geklasseerde gebouwen zijn sinds hun bouw nooit grondig gerenoveerd en verkeren nu in zeer slechte staat. Tegelijkertijd kent de universiteit een aanzienlijke groei van het aantal studenten, waardoor nieuwe infrastructuur noodzakelijk en dringend is om hen plaats te kunnen bieden.

Het doel van het project is om de geklasseerde delen van dit complex te restaureren, er hedendaagse verbeteringen in aan te brengen en het historische erfgoed te herwaarderen vanuit een gebruiksperspectief dat verder gaat dan de universiteit. Het project omvat zowel de restauratie van alle geklasseerde delen als de renovatie van het Maison des Etudiants, het auditorium en alle aangrenzende ruimten. De gebouwen moeten als een geheel worden beschouwd, waarbij sommige elementen wel en andere niet geklasseerd zijn.

De ULB is op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit en speciale technieken) voor de volledige ontwerpopdracht van de restauratie en hedendaagse herwaardering van het Janson-auditorium en het Maison des Etudiants. De ULB beschikt over een Klimaatplan 2030. De restauratie van de gebouwen moet daarom exemplarisch zijn met een energie-efficiënte aanpak en respect voor de bouwrichtlijnen.