© régiefoncière/grondregie

Na de basisschool Klavertje Vier en het voorplein, beide via een wedstrijd in samenwerking met BMA, is het nu de beurt aan het naburige kinderdagverblijf. In het kader van het duurzaam wijk contract Héliport-Anvers, start de Grondregie van de Stad Brussel namelijk de herontwikkeling van het perceel, met hoge kwaliteitsambities voor een project dat een crèche van 1.000 m² en een tiental wooneenheden omvat. Plein, school, crèche en woningen: dat zijn de vier blaadjes van het klavertje dat binnenkort in de wijk Héliport-Anvers zal groeien.

Deze wijk ondergaat grote veranderingen. Verschillende gewestelijke projecten, zoals de heraanleg van het Maximiliaanpark en de heraanleg van de Groendreef, zullen de dynamieken in de wijk sterk wijzigen. Het ontwerpteam moet deze evoluties goed begrijpen en een project voorstellen dat de verschillende gebouwtypologieën in de wijk met elkaar verbindt. Uiteraard moeten ook de woningen en het kinderdagverblijf de ruimtelijke kwaliteit krijgen die ze vereisen. Maar de Grondregie verwacht vooral een duurzame en globale aanpak. Zij wenst een innovatief project dat de fysieke parameters van het terrein optimaal benut en de voorkeur geeft aan “low tech” aspecten, volle grond, geïntegreerd hemelwaterbeheer en de keuze van ecologische materialen. In dit verband zal de bestemming van het bestaande gebouw en de eventuele integratie ervan in het project doorslaggevend zijn.