© Séverin Malaud

DE SCHOOL LES BRUYÈRES GROEIT MET HAAR LEERLINGEN

NIEUWE KLEUTER-EN LAGERE SCHOOL

De kleuter- en lagere school “Les Bruyères” bevindt zich in een residentiële en groene wijk van Ganshoren. Gebouwd in 1960, voldeed ze aan de behoeften van die tijd en bood ze onderdak aan drie klassen. Sindsdien heeft de school talrijke aanpassingen en transformaties ondergaan.  De huidige gebouwen zijn vervallen en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en noden.

Het programma omvat de bouw van een nieuwe kleuterschool met 4 klassen en een herinrichting van bepaalde bestaande gebouwen om plaats te bieden aan 12 klassen van de lagere school.
Het project is gedelegeerd aan Citydev, dat namens de gemeente als opdrachtgever zal optreden.

Citydev zoekt een volledig team voor het ontwerp en de uitvoering van dit schoolproject. De kandidaat-teams voor dit “Design&Build”-contract moeten bestaan uit 2 entiteiten: een aannemer en een multidisciplinair ontwerpteam. Dit laatste omvat de competenties op het gebied van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, landschapsarchitectuur, EPB-adviseur, akoestiek en gezondheids- en veiligheidscoördinatie.

Naast de ambities inzake stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit zal grote aandacht moeten worden besteed aan het onderwijsproject. Het gaat er immers om een nieuwe school te creëren die de verbinding tussen de kleuterschool en het lager onderwijs mogelijk maakt en beantwoordt aan hedendaagse pedagogische opvattingen.