(c) Séverin Malaud

METROSTATION VERBOEKHOVEN

publieke voorziening

De gemeente Schaarbeek bereidt zich voor op de komst van Metro 3 op haar grondgebied. Zij wenst dat dit gepaard zal gaan met een verbetering van de leefomgeving en nieuwe kansen voor de economische en sociale ontwikkeling van de wijken. Dit vergt stedelijke integratie van de metrostations, kwalitatieve herinrichting van de openbare ruimte rond de stations en het aanbieden van extra diensten en voorzieningen op de plaatsen waar het metroproject dat mogelijk maakt.

Deze opdracht betreft het toekomstige metrostation Verboekhoven en zijn onmiddellijke omgeving. Het station wordt gebouwd binnen twee bouwblokken van ongeveer 1 hectare aan weerszijden van de Waelhemstraat: aan de noordzijde op het perceel dat momenteel wordt ingenomen door Lidl, en aan de zuidzijde op het gemeentelijk terrein waar nu het afvalsorteercentrum zich bevindt.  De opdracht omvat twee delen:

• Een masterplan op het niveau van stedenbouw, architectuur en milieu en de stedelijke programmering voor de twee bouwblokken die betrokken zijn bij de inplanting van de metro-toegangen van het toekomstige station Verboekhoven.
• Een definitiestudie voor de gemeentelijke voorziening die boven op het metrostation Verboekhoven op het zuidelijke perceel van de Waelhemstraat zal worden gebouwd, met een programmatische visie, architecturale principes en scenario’s voor de uitvoering van het project.

COMPETENTIES
De vereiste minimale competenties zijn:
•    competentie op het vlak van stedenbouw en landschap
•    competentie op het vlak van architectuur
•    competentie op het vlak van programmering en projectopzet

GUNNINGSCRITERIA
•    Kwaliteit van de intentienota
•    kwaliteit van de methodologische nota

INDICATIEVE PLANNING
•    Half september: aan 3 tot 5 teams wordt gevraagd om een offerte in te dienen
•    28/9: bezoek ter plaatse en infovergadering
•    eind oktober: indiening van de offertes
•    10/11: presentatie van de offertes aan het adviescomité
•    eind november: gunning en begin van de opdracht

ERELONEN
Vastgesteld op €46.000 incl. BTW

VERGOEDING
De teams die worden uitgenodigd om mee te dingen, ontvangen elk €1.000 indien ze een regelmatige offerte indienen en minstens 50 % van de punten behalen.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 13/9 voor 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).