(c) Severin Malaud

Het vastgoed van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) is op een keerpunt aanbeland: de levenscyclus van verschillende materialen loopt ten einde, de integratie van woningen in het stedelijk weefsel moet worden herzien, de bewoonbaarheid en de functionaliteit van de gebouwen verdienen een bredere reflectie …

Daarom wenst Le Logement Molenbeekois, in samenwerking met de BGHM, de renovatie van verschillende belangrijke sites in haar patrimonium te versnellen. Kwesties als de kwaliteit van de woningen, de isolatie van de buitenschil, de brandveiligheid, het hergebruik van materialen en de vergroening van de buitenruimte staan centraal in deze aanpak. Voor elk van de vijf onderstaande opdrachten is de Logement Molenbeekois op zoek naar een team van architecten, stabiliteitsingenieurs, ingenieurs in speciale technieken en adviseurs op het vlak van circulaire economie dat in staat is om:

  • Een bestaande site met erfgoedwaarde in een stedelijke context te herkwalificeren op stedenbouwkundig en architecturaal vlak;
  • Een kwaliteitsvol project te ontwerpen met inbegrip van collectieve huisvesting en omgevingsaanleg, en met bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, bewoonbaarheid en duurzaamheid;
  • Vanaf de ontwerpfase van een architecturaal project voorbeeldige en innovatieve oplossingen op het vlak van duurzaamheid en circulariteit te ontwerpen en te implementeren.

Het team zal moeten aantonen dat het kennis heeft van collectieve huisvesting, circulaire economie en herwaardering van bestaand erfgoed. Bovendien heeft de opdrachtgever een doorgedreven ambitie op het gebied van duurzaamheid en stelt hij daarom voor om met de TOTEM-tool te werken. Leefmilieu Brussel zal een infosessie organiseren over het gebruik van de tool.

Le Logement Molenbeekois lanceert daarom vijf overheidsopdrachten waarvoor de in te dienen documenten vrij vergelijkbaar zijn, zodat potentieel geïnteresseerde teams gemakkelijk voor meerdere opdrachten kunnen inschrijven.

1. Schelde-Rotterdam

Het wooncomplex bestaande uit zeven art-decogebouwen, gebouwd door Joseph Diongre in 1923 en gelegen in het hart van de Havenwijk, verkeert in een vervallen staat. De meeste balkons worden trouwens niet meer gebruikt door de bewoners. Het woonblok heeft een grote collectieve tuin, maar die is moeilijk toegankelijk.
De opdracht bestaat uit een grondige renovatie van zes van de zeven gebouwen en een gedeeltelijke renovatie van het gebouw gelegen in de Rotterdamstraat n°9, dat in 2011 al een renovatie onderging. Het is de bedoeling om het comfort van de woningen te verbeteren, de verdeling en de configuratie te herzien en zo te komen tot 50% woningen met 3 slaapkamers. Er moet een fasering van de werkzaamheden worden gepland om huurleegstand te voorkomen. De benedenverdieping op de hoek kan worden omgebouwd om er een functie in onder te brengen die interactie met de wijk bevordert. Tot slot moet de gemeenschappelijke tuin worden heraangelegd om die gezelliger te maken en ontmoetingen tussen bewoners te stimuleren.

BUDGET:  Geraamd op € 6.479.074,07 excl. btw
ERELOON: 12,5 %
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

2. Liverpool

De Cité Liverpool, in het hart van de Heyvaertwijk, bestaat uit 39 sociale woningen uit 1934 in art-decostijl. Het complex ligt in het hart van een huizenblok dat momenteel grote veranderingen ondergaat als gevolg van het Duurzaam Wijkcontract Zinneke. Verschillende werven in verband met het DWC zijn van start gegaan en zullen een impact hebben op de cité (bouw van een nieuw kinderdagverblijf, heraanleg van de omgeving, vestiging van de circusschool …).  Deze opdracht bestaat uit de zware renovatie van de gebouwen van de cité, de ruimtelijke reorganisatie van de appartementen, de renovatie van de gebouwschil en de technische ruimten, zonder het bestaande volume te wijzigen. Een van de doelstellingen is het comfort van de bewoners te verhogen, met name door het aantal eenheden met één en drie slaapkamers uit te breiden. De werkzaamheden kunnen in één enkele fase en op een niet-bewoonde site worden uitgevoerd. Om deze zeer dichtbebouwde cité ademruimte te geven, is ook de omgevingsaanleg (kleine binnenplaatsen, tuin aan de achterzijde en voetgangersdoorgang) van groot belang met het oog op een maximalisatie van een groene beplante ruimte.

BUDGET:  Geraamd op € 5.517.120 excl. btw
ERELOON: 13 %
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

3. Zeepziederij

Op nummer 23 van de Zeepziederijstraat bevindt zich een gebouw met 18 woningen in vervallen staat, met tal van gebreken op het vlak van de technieken en de gebouwschil. Bovendien voldoet een aanzienlijk aantal wooneenheden met één slaapkamer niet meer aan de huidige behoeften van de OVM. De opdracht bestaat erin het dak en de gevels te herzien en te verbeteren, de technieken volledig te vernieuwen, de woningen volledig te reorganiseren en, tot slot, de collectieve buitenruimte aan te leggen. Net als bij de andere opdrachten moeten de beginselen van de circulaire economie een belangrijke rol spelen bij de wijze waarop het project wordt aangepakt.

BUDGET:  Geraamd op € 1.525.500 excl. btw
ERELOON: 12,5 %
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

4. Brunfaut

Naast de Brunfauttoren die momenteel een volledige renovatie ondergaat, staat een tweede, iets nieuwere sociale woontoren van 14 verdiepingen. De draagstructuur en de appartementen zelf zijn in vrij goede staat. De technische installaties en de gevel zijn echter dringend aan renovatie toe. Le Logement Molenbeekois wil daarom het torengebouw renoveren om de pijnpunten voor de 93 bewoners tot een strikt minimum te beperken. Dit is meteen een ideale gelegenheid om iets te doen aan de moeizame relatie tussen de sokkel en de onmiddellijke omgeving van het gebouw.

BUDGET: € 5.000.000 excl. btw
ERELOON: 12,5 %
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

5. Demessmaecker

De 68 sociale woningen gelegen langs de Demessemaekerstraat en de Klimopstraat moeten volledig worden gerenoveerd en de binnenruimten moeten opnieuw worden aangelegd. De gebouwen waarop de opdracht betrekking heeft, liggen vlakbij de Delhaizesite, die momenteel in studie is, en naast Cité Van Meulecom, waar nu werkzaamheden aan de gang zijn. Ze hebben een belangrijke erfgoedwaarde. De huizen hebben een gemiddeld gabariet en geven vanaf de straat de indruk van een zeer menselijke schaal. Een van de doelstellingen is een betere afstemming op het leven en de samenstelling van de gezinnen die er wonen, door woningen met drie of meer slaapkamers te creëren.  Bovendien moeten de binnenterreinen van de huizenblokken opgewaardeerd worden zodat ze beter verbonden zijn met de wijk en de bewoners er elkaar kunnen ontmoeten. De identiteit van de site moet worden behouden en moet een dialoog aangaan met de nieuwe ingrepen. Ten slotte zal de omvorming van een van de hoekgebouwen tot een gebouw dat toegankelijk is voor PBM’s, met de nadruk op modulariteit en aanpasbaarheid, een van de grootste uitdagingen van dit project zijn.

BUDGET:  Geraamd op € 4.615.911 excl. btw
ERELOON: 13 %
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN