(c) Séverin Malaud

BOSBRIGADE

EEN NIEUWE BRIGADE VOOR HET ZONIËNWOUD

Het Zoniënwoud is de belangrijkste groene ruimte van het Brussels Gewest, met een wonderbaarlijk rijke fauna en flora voor een stadsbos. Door de omvang en de aantrekkingskracht vraagt het woud een intensief beheer. Recreatieve activiteiten en de klimaatsverandering zetten het bijzondere ecosysteem sterk onder druk. Leefmilieu Brussel, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, beschikt hiervoor over twee bosbrigades. Voor de eerste brigade werd recent een nieuwbouw gerealiseerd. Nu is het ook de beurt aan de tweede.

Gelegen nabij het begin van de E411 aan de rand van het viaduct Herrmann-Debroux, werkt het personeel van de huidige brigade vanuit een aantal tijdelijke constructies die organisch op site tot stand kwamen. De toegang tot de site, voor voetgangers via de Waversesteenweg  maar voor gemotoriseerd verkeer via het Zoniënwoud, is momenteel verre van ideaal. Met de bouw van een nieuwe brigade wil Leefmilieu Brussel de werkomstandigheden van het personeel verbeteren en hen een goed werkend gebouw geven, aangepast aan de verschillende functies en taken, met een heldere en leesbare toegang en die rekening houdt met de gevoelige context want het Zoniënwoud is hier beschermd landschap en ligt tevens in Natura 2000 gebied.

Leefmilieu Brussel is dus op zoek naar een multidisciplinair team (architect, landschapsarchitect, ecoloog, ingenieur stabiliteit, speciale technieken, EPB en veiligheids- en gezondheidscoördinatie) dat bijzondere aandacht heeft voor een duurzame aanpak zowel in ontwerp als in uitvoering, voor de impact op het landschap en de bestaande context  en een leesbare routing. Het team moet daarnaast in staat zijn een passende beoordeling in het kader van natura 2000 op te maken.