[OPROEP] BOUWBLOKKEN LAKEN

[OPROEP TOT INTERESSE]

BOUWBLOKKENONDERZOEK VOOR LAKEN

 

De voormalige gemeente Laken wordt naast de verschillende grote stedelijke ensembles zoals het Koninklijk domein of het Brugmann ziekenhuis gekenmerkt door een grote diversiteit aan type bouwblokken. Ten noorden van de spoorlijn 50 zijn de woningen binnen de bouwblokken gelegen op grote percelen langsheen brede straten met bomen en beschikken ze veelal over een voortuin en private tuin. In het zuiden wordt het stedelijk weefsel echter gekenmerkt door een veel densere bebouwing met enerzijds klassieke rijwoningen en anderzijds grotere industriële fragmenten, beiden gelegen langs veel smallere straten. Veel van deze bouwblokken, of ze nu klein of groot zijn, zijn een amalgaam van rijwoningen met hun vele bijgebouwen en opslagruimten, magazijnen of productieateliers, die vaak getuige zijn van het rijke industrieel verleden. Die industriële bouwrelicten vormen – in geval van leegstand – vaak een doorn in het oog van vele bewoners, maar ook een potentie voor vele ontwikkelaars. De Stad Brussel wordt trouwens vaak geconfronteerd met quasi uitsluitend woonverdichtingsprojecten van uiteenlopende kwaliteit. De vergunningverleners missen momenteel een duidelijk kader om deze projecten te sturen in de richting van voldoende gemengde, kwaliteitsvolle buurten.

Daarom wenst de stad Brussel te anticiperen op toekomstige projecten en lanceert ze een stedenbouwkundige studie over de binnengebieden van de Lakense bouwblokken. Het doel van de studie is niet om een bijkomend regelgevend kader te ontwikkelen met strikte richtlijnen voor elk bouwblok, maar om binnen het kader van een globale visie een methodologie te ontwikkelen waarin duidelijk wordt wat wenselijk is voor welk type bouwblok en dit door de inzet van ontwerpend onderzoek. De geformuleerde stedenbouwkundige aanbevelingen zullen complementair zijn aan het regulerend kader en de verschillende actoren in staat stellen om vanuit een gemeenschappelijke visie de toekomst van dergelijke plekken kwalitatief te ontwikkelen.

De opdracht omvat de volgende fasen:
– Fase 1: ontwikkeling van een gedeelde kennis over de binnengebieden van de Lakense bouwblokken en een visie op hun toekomstige ontwikkeling;
– Fase 2: ontwikkeling van stedenbouwkundige instrumenten voor de ontwikkeling van die binnengebieden;
– Fase 3: opmaak van een communicatiedocument dat de ontwikkelde kennis, visie en instrumenten op een didactische manier samenvat.

Voor deze strategische opdracht is de Stad Brussel op zoek naar een team van architect-stedenbouwkundigen die ontwerpend onderzoek inzetten om de uitdagingen en de mogelijkheden van de bouwblokken en hun transformatiepotentieel te visualiseren, te testen, te verifiëren en te optimaliseren. Hierbij zal de interactie en de co-constructie met de diverse vergunningverlenende overheden/diensten een belangrijk onderdeel uitmaken van de studie. Immers, de kansen op een effectieve implementatie van deze studie zullen afhangen van een brede betrokkenheid bij het project.

VAARDIGHEDEN
– Architectuur/Stedenbouw ;
– Ontwerpend onderzoek (op schaal van een bouwblok);
– GIS-mapping;
– Redactionele en grafische vaardigheden.
Het team moet de economische haalbaarheid van zijn ruimtelijke voorstellen kunnen inschatten.

GUNNINGSCRITERIA
– Kwaliteit van de benadering van de opdracht (50%)
– Kwaliteit en relevantie van de referenties (30%)
– Haalbaarheid (20%)

INDICATIEVE PLANNING
– Week van 8 juni 2020: 3 tot 5 teams zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
– 3 juli 2020: indiening van de offertes (teamnota, intentienota, referentienota);
– Week van 6 juli 2020: mondelinge presentatie van de offertes aan het Adviescomité;
– Juli 2020: gunning van de opdracht;
– Half augustus 2020: start van de opdracht.

ERELOON EN VERGOEDING
– Het bedrag van de erelonen is vastgesteld op 100.000 euro exclusief BTW.
– Een vergoeding van 2.000 euro zal worden toegekend aan elk team dat wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indient die de helft van de punten behaalt op basis van de gunningscriteria.

Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen we u voor 25 mei 2020 om 14 uur een e-mail te sturen naar de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels, om uw interesse, motivatie en ervaring aan te geven en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team te vermelden (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de gunning.

 

Photo copyright: Séverin Malaud