[OPROEP] BRUSSELS BEER PROJECT

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

BEER PROJECT 2.0 – 21ST CENTURY BREWERY

 

Er staat heel wat te gebeuren op de linkeroever van het Biestebroekdok: de Brusselse brouwerij Brussels Beer Project is van plan zich te vestigen in deze wijk in volle ontwikkeling om er een creatieve brouwerij voor de XXIste eeuw te bouwen met een capaciteit van 35.000 hectoliter (het equivalent van 10 miljoen flessen!).

Een ambitieuze, toekomstgerichte brouwerij: een brouwerij die de koploper, het epicentrum en de identiteit zal zijn van de nieuwe ‘Zuidhaven’-wijk in volle ontwikkeling; maar vooral een brouwerij die ook de visuele identiteit weerspiegelt van Brussels Beer Project.

Het project vormt meteen ook een technische uitdaging die rekening moet houden met de verschillende fasen van het productieproces, de strenge normen inzake voedselveiligheid, jongleren met de verschillende logistieke beperkingen en een oplossing vinden voor de verontreiniging van het terrein.

Een kans om mee te bouwen aan de ontwikkeling van de productieve stad van morgen.

INDICATIEVE PLANNING:

  • 13 juli 2018: Indiening van de kandidaturen;
  • 6 augustus 2018: Selectie van 3 of 4 kandidaten;
  • 3 september 2018: Plaatsbezoek & briefing van de geselecteerde teams;
  • 22 oktober 2018: Indiening van de offertes;
  • Eind oktober 2018: Toewijzing van de opdracht.

 

BOUWBUDGET: 1.450.000 euro, exclusief btw. ;
ERELOON: vast en globaal ereloon van minimum 8% en maximum 10% toegepast op het beraamde bedrag van de werken, goedgekeurd op basis van het definitief ontwerp. Deze vergoeding wordt geforfaitariseerd voor de latere uitvoering van de opdracht ;
VERGOEDING: 5.000 euro toegewezen aan elk van de 3 tot 4 teams die een offerte hebben ingediend. Voor het geselecteerde team zal dat bedrag worden beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK NAAR DE DOCUMENTEN VAN DE OPRRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 13 JULI 2018 OM 15U

 

Brussels Beer Project is niet onderworpen aan de wet op het gebruik der talen. De opdrachtdocumenten moeten worden opgesteld in het frans of in het engels.