(c) Séverin Malaud

BUCHHOLTZ

HET BUCHHOLTZPARKJE: EEN 'CASE-STUDY'

Het Buchholtzparkje is 3.300m² groot en ligt middenin een bouwblok. Het parkje is toegankelijk via quasi onzichtbare steegjes vanuit de Bucholtzstraat, de Bosstraat en de Amerikaansestraat, een buurtparkje bij uitstek. Het parkje mist echter wat activiteit, onder meer door concurrentie van grotere parken die vlakbij zijn: het prachtige park Ten Bosch en ook het Terkamerenbos.

Het typische thema van ingesloten publieke ruimtes komt hier op de voorgrond. De rust en de kwaliteit van de achterzijde van de private woning, als contrast met het leven in de grootstad, staat onder spanning. Enerzijds wordt de activiteit in dit soort parken eerder als een ongemak dan als een meerwaarde voor de omwonenden gezien. Anderzijds helpen kleine initiatieven als compostbakken of bankjes het park slechts weinig vooruit.

Welk nieuw programma kan deze plek opnieuw tot leven brengen? Moet het park wel overal toegankelijk zijn of is dit een plek waar de natuur ruimte mag inpalmen? Wat willen de bewoners van het bouwblok, en wat wensen de bewoners van de buurt? Zouden we het regenwater van het volledige bouwblok niet kunnen opvangen in het park?

De gemeente Elsene wil het Buchholtzparkje aanpassen. Ze zoekt een multidisciplinair team voor de volledige ontwerpopdracht. Het team moet zowel een participatief proces kunnen begeleiden als het volledige proces tot en met de heraanleg van het parkje kunnen opnemen. Het team moet ervaring aantonen als ontwerper publieke ruimte en vertrouwd zijn met een participatieve werkwijze.

INDICATIEVE PLANNING 

•  12 november: 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
•  27 november: indiening van de offertes (intentienota’s met schetsontwerp);
•  29 november: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
•  December 2019: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA 

•  Functionele en technische kwaliteit (25%);
•  Methodologische nota  (25%);
•  Inbedding in de stedelijke context (20%);
•  Methodologie van het participatief proces (20%);
•  Haalbaarheid van de budgettaire nota (10%)

BUDGET: vastgesteld op 248.000 euro exclusief BTW;
ERELOON: vastgesteld op 24.499 euro exclusief BTW;
VERGOEDING: 1.500 euro toegekend aan elk van de teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend die de helft van de punten behaalt op basis van de gunningscriteria.