[OPROEP] CAMPINE

[OPROEP]

Renovatie van een semi-industrieel complex in Molenbeek

 

De herontwikkeling van een bouwblok in een wijk in volle verandering, dat is de nieuwe uitdaging die de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in de wijk rond het Weststation voorstelt. De BGHM publiceerde een aankondiging voor de aanstelling van een pluridisciplinair team, met als doel het ontwerp en de opvolging van de werken voor een gemengd project van woningen en kantoren op de site “Kempen – Onafhankelijkheid” in Molenbeek.

Het project beoogt de renovatie en herontwikkeling van het gebouwenensemble tot zo’n 30 woningen, kantoren voor het personeel van “Le Logement Molenbeekois”, ateliers, opslagruimte en parkeerplaatsen.

Het perceel in kwestie is gelegen tussen de Onafhankelijkheidsstraat, de Kempenstraat 11-15 en de Groeninghestraat in Sint-Jans-Molenbeek.

BUDGET : +/- 6.170.500 euro excl. BTW.
ERELOON : 12 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 6.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd en die een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 16 AUGUSTUS 2017 VOOR 14U