[OPROEP] CITY DOX

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

CITY DOX: LAST BUT NOT LEAST

 

Na een reeds voltooide eerste fase, een tweede in uitvoering en een derde waarvan de wedstrijd afgelopen zomer met succes werd afgesloten, lanceert Atenor nu een oproep voor de laatste fase van haar project CITY DOX in Biestebroeck. Deze keer gaat het erom een gedetailleerde architecturale en functionele studie te presenteren voor een gemengd bouwblok met een combinatie van een hogere middelbare school, winkels en woningen.

Het perceel is gelegen in een OGSO en is opgenomen in de perimeter van het Kanaalplan en het BBP Biestebroeck. Het is ook het onderwerp van een verkavelingsvergunning en een aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van alle publieke ruimten op het terrein. Voor dit laatste stukje van de puzzel is de vraag complex en meervoudig, het vereist een specifiek en innovatief antwoord.

Dit is een opdracht die is verdeeld in een vaste schijf (perceel 7.1) en een voorwaardelijke schijf (perceel 7.2) betreffende de oprichting van een school. Om de stedenbouwkundige en architecturale coherentie te verzekeren en om gedeeld gebruik en de harmonie tussen de programma’s te bevorderen, benadrukt men echter het belang van een gemeenschappelijk ontwerp van de twee kavels. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Het project zal moeten worden bekeken vanuit het perspectief van gedeeld gebruik van ruimtes en omkeerbaarheid van de architectuur.

Atenor wenst een architect (of een groep architecten) aan te stellen voor een volledige architecturale opdracht voor de realisatie van perceel 7.1.

BUDGET: Vaste schijf (perceel 7.1)  : 12.000.000 euro exclusief btw.
Voorwaardelijke schijf (perceel 7.2) : 8.955.000 euro exclusief btw.
ERELOON:  5,5% van de geraamde kosten van de werkzaamheden.
VERGOEDING: 10.000 euro toegekend aan elk van de 3 tot 4 uitgenodigde teams die een regelmatige offerte hebben ingediend. Voor de winnaar(s) wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het honorarium.

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSTERMIJN: 09.04.2020 om 12u

Atenor is niet onderworpen aan de wet op het gebruik der talen. De documenten van de opdracht zijn bijgevolg enkel in het Frans beschikbaar. De documenten mogen echter in beide talen worden ingediend.

 

Photo credit: Séverin Malaud