(c) Séverin Malaud

CLTB

VERANDERING IS NU

De Community Land Trust Brussels (CLTB) ontwikkelt een nieuw project volledig in het teken van innovatie! In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Passer, midden in een dichtbevolkte wijk in Anderlecht, in de Pastoor Cuylitsstraat, komt er een nieuw complex van 9 woningen met tuin.

De CLTB, de Brusselse speler die zelf bestuurlijke innovatie hoog in het vaandel draagt door woningen te ontwikkelen via een vernieuwend eigendomsmodel , zoekt een multidisciplinair team dat uitwisselingen tussen bewoners tracht aan te moedigen, inventiviteit aan de dag legt bij de keuze van materialen met een geringe milieu-impact en in staat is een circulair, snel en licht bouwsysteem te ontwerpen.

Vanwege de centrale ligging van het terrein in een dichtbevolkte wijk wordt er van het gezochte team ook verwacht dat het bijzondere aandacht besteedt aan aspecten als de stedelijke herwaardering van het perceel, de landschappelijke inrichting ter bevordering van de biodiversiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de functionaliteit van de gemeenschappelijke en distributieruimten om het gemeenschapsleven te stimuleren en, tot slot, de uitvoeringstermijn van het project.