(c) Séverin Malaud

CRECHE PETERBOS

EEN CRÈCHE VOOR DE PETERBOSWIJK

Het duurzaam wijkcontract voor de Peterboswijk loopt momenteel onder leiding van de gemeente Anderlecht met de steun van het Brussels Gewest. Naast de ontwerpen die werden opgestart voor de openbare ruimte en de sport- en verenigingsvoorzieningen, is er ook een nieuwe crèche voorzien. Deze crèche komt aan de voet van een van de hoogste torens op de locatie, de Peterbostoren 16. Ondanks het grote aantal woningen in de wijk is er momenteel geen enkele kinderopvang aanwezig en daarom wil de gemeente een crèche voor 49 kinderen bouwen.

Dit project is tevens een kans om de openbare ruimte beter te activeren en de circulatie aan de voet van toren 16 te herorganiseren. Het gelijkvloers van het blok is vanuit stedenbouwkundig opzicht problematisch: het plateau dat toegang geeft tot de woningen is verwaarloosd en de topografie bemoeilijkt activering maar creëert zelfs onveilig aanvoelende plekken. Om de  samenhang te verzekeren moet het winnende team rekening houden met het masterplan voor de herinrichting van de openbare ruimtes (momenteel in opmaak) en met de lopende renovatiewerkzaamheden aan Peterbos 16.

Het betreft een volledige architectuuropdracht (inclusief engineering) en binneninrichting (meubelontwerp). De gemeente Anderlecht wil voor dit project met BIM werken en tevens een dynamiek van overleg en informatie voor de bewoners van de wijk op gang brengen, waaraan het winnende team bijdraagt.