[OPROEP] CYCLOSTRADE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

CYCLOSTRADE L28

 

Hier is een geweldig project voor fietsers: een nieuwe fietsroute langs de L28-treinlijn! Een fietssnelweg van 6,5 km die het dens stedelijk weefsel van Brussel, Jette, Koekelberg, Molenbeek en Anderlecht doorkruist. Deze fietsroute volgt het tracé van de westelijke spoorlijn L28 en gaat van de Masuistraat in de Noordwijk naar het metrostation Jacques Brel in Anderlecht. Bij Tour & Taxis is al een segment door Beliris aangelegd en er zijn al verschillende secties bestudeerd.

Het doel van deze opdracht is deze fietsroute te ontwerpen én ze ook uit te voeren over haar volledige lengte, inclusief de overbrugging van het kanaal ter hoogte van het Koninklijk Paleis. Ondanks de grote variatie in type infrastructuur is de ambitie een globale visie en identiteit voor de fietsroute te ontwikkelen. Zo wordt de kwaliteit en de coherentie van de gehele route bewaakt. Centraal staan het comfort, de identiteit, de veiligheid en de leesbaarheid van de route.

Op de route zijn er twee type gebruikers: voetgangers en fietsers, het ontwerp moet een gezonde cohabitatie van beide gebruikers nastreven, zonder uit het oog te verliezen dat dit een fietsroute is. De route kan ook enkel goed functioneren als de verbindingen met de verschillende wijken en aantrekkingspolen leesbaar en comfortabel zijn.

Een fietsroute die landschappelijk goed geïntegreerd is, met een focus op het groene karakter. Het ecologisch evenwicht  in de spoorwegbermen (grondvervuiling, waterbeheer, groen netwerk,…) verdient bijzondere aandacht.

Door de grote variatie in type infrastructuur (van fietsstraat tot fietsbrug) zijn er delen van de route die sneller kunnen uitgevoerd worden. De ambitie is om zo snel mogelijk segmenten klaar te krijgen en via alternatieve routes de fietsroute, tussen begin en eindpunt, reeds in gebruik te nemen.

Bouwheer Beliris zoekt voor deze opdracht een team dat zowel op infrastructureel als landschappelijk niveau vooruitstrevend is. Het team moet in een dense, stedelijke en complexe context kunnen werken met een beperkt budget. Beliris zoekt een team van een landschapsontwerper, architect en stabiliteitsingenieur die gesteund worden door expertise in ecologie, verkeerskunde en toegankelijkheid.

BUDGET: Het maximumbedrag voor de volledige uitvoering van de werken bedraagt 14.000.000 € exclusief BTW.
ERELOON: Het ereloon bedraagt 9% van het geraamde uitvoeringsbedrag.
VERGOEDING: 7.500 € voor elk team dat wordt uitgenodigd een offerte in te dienen en dat een regelmatige offerte indient. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 12.05.2020 om 11u

 

Copyright: Séverin Malaud