(c) Séverin Malaud

DE MARKTEN

Het Gemeenschapscentrum De Markten op de Oude Graanmarkt is een vaste waarde in de vijfhoek. De mensen vinden echter niet altijd gemakkelijk de toegang tot het gemeenschapscentrum omdat het achter het café verborgen zit en bijgevolg geen ‘gezicht’ aan het plein meer heeft. Ook diverse andere verbindingen hebben nood aan een betere organisatie, zoals voor personen met een beperkte mobiliteit, nooduitgangen of leveringen naar de kelder.

De opdracht heeft een drieledige doelstelling: het verbeteren van de zichtbaarheid, de brandveiligheid en de toegankelijkheid van het Gemeenschapscentrum De Markten.
Er is een integrale oplossing nodig met een heringericht onthaal dat duidelijk zichtbaar en toegankelijk is voor alle bezoekersstromen, zowel in relatie met het café als de binnenkoer, met de inkomsassen van het voorgebouw en met een visuele controle naar het sanitair blok.
Daarnaast moet ook de Witte Zolder op de derde verdieping een bijkomende evacuatietrap krijgen zodat de capaciteit van die zaal kan worden uitgebreid tot 120 toeschouwers.

De uitdaging van het project is om hedendaags gebruikscomfort met vlotte circulatiestromen te bieden aan alle gebruikers en te voldoen aan de technische vereisten qua brandveiligheid en toegankelijkheid en dat alles met respect voor de erfgoedwaarde en de kunstintegratie in de bestaande gebouwen.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN
De opdracht betreft een ontwerpopdracht voor de herinrichting van het onthaal en een bijkomende nooduitgang voor Gemeenschapscentrum De Markten. Concreet zijn er 2 luiken:

1. De ontwikkeling van een organisatie- en circulatieschema en de opmaak van conceptplannen voor:

 • De herinrichting van het onthaal ;
 • De installatie van de vereiste tweede nooduitgang voor schouwspelzaal ‘Witte zolder’ op de 3e verdieping om te voldoen aan de wettelijke eisen in kader van de milieuvergunning;
 • De verbetering van de logistiek van laden en lossen van goederen van en naar de kelder door de installatie van een goederenlift van de kelder naar het gelijkvloers;
 • Een verzekerde toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) op het gelijkvloers;
 • De reorganisatie van de circulatie voor een betere toegangscontrole voor het sanitair, inclusief een oplossing voor de herinrichting voor een algemeen PBM toilet.

2. De volledige ontwerpopdracht en het opvolgen van de werken voor de eerste 3 punten uit bovenstaande lijst.

De start van de werken is gepland voor september 2019. Dit is een indicatieve datum onder voorbehoud van het ontvangen van de desgevallende vergunningen.

Voor deze opdracht zoekt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een ontwerpteam met volgende competenties:

 • Architect;
 • Stabiliteitsingenieur;
 • EPB coördinator;
 • Veiligheid- en gezondheidscoördinator;
 • De taal van de uitvoering voor deze opdracht is het Nederlands.

De offertedocumenten moeten eentalig in het Nederlands worden opgesteld.

INDICATIEVE PLANNING

 • 23 november 2018: 4 teams worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
 • 28 november 2018: plaatsbezoek en informatiesessie;
 • 18 januari 2019: indiening van de offertes;
 • 25 januari 2019: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
 • Eind februari 2019: gunning van de opdracht;
 • 1 maart 2019: start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA

 • Stedelijkheid (20%)
 • Bewoonbaarheid (30%)
 • Techniciteit (30%)
 • Ontwerpend vermogen (20%)

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 9 november 2018 om 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).