[OPROEP] DELEERS

[OPROEP TOT KANDIDATEN]

DELEERS-SITE: (POST-)COVID-19-WONINGEN?

 

Op de linkeroever van het kanaal, nabij de Paepsemlaan in Anderlecht, zullen twee percelen grenzend aan de site van Tondeur Diffusion, herontwikkeld worden voor nieuwe functies. Voor de Deleers-site, die een OGSO-bestemming heeft en gelegen is tussen de Walcourtstraat en de Biestebroekkaai, is een masterplan opgesteld. Dit plan voorziet aan de ene kant van een doorlopende as loodrecht op het kanaal een schoolcampus bestaande uit twee scholen (een lagere en een middelbare school) en een kinderdagverblijf (deel 1), en aan de andere kant van die as woningen op een sokkel van productieve activiteiten (delen 2 en 3).

SMAK architects is de ontwerper van het masterplan en zal tevens deel 1 realiseren. De opdrachtgever Kairos is nu op zoek naar twee andere architecten die zich bij het team zullen voegen om respectievelijk delen 2 en 3 te ontwerpen. De timing is krap, want de vergunningsaanvraag voor de drie delen van het masterplan samen moet ten laatste in april 2021 worden ingediend, opdat de scholen tegen 1 september 2024 de deuren zouden kunnen openen.

Na de kandidaatstelling zullen 3 tot 5 teams per deel worden uitgenodigd voor een gesprek over hun visie op de volgende twee kwesties. Ten eerste, welke elementen kunnen in hun ogen bijdragen tot een verrijking van het bestaande masterplan? Ten tweede, in het kader van een (post-)coronacontext, hoe hun ontwerpinventiviteit aanwenden om bij de toekomstige uitwerking van het project antwoorden te onderzoeken tegenover de impact van de lockdown om de levenskwaliteit van (betaalbare) woningen te verbeteren.

Deze procedure is dus bedoeld om een ontwerper te selecteren, niet een ontwerp.

INDICATIEVE TIMING

•    Kandidaatstelling:  28.10.2020 om 12.00 uur
•    Selectie:  09.11.2020
•    Gesprek:  23.11.2020 PM (deel 2) en 27.11.2020 PM (deel 3)
•    Gunning en start van de opdracht:  01.12.2020
•    Vergunningsaanvraag:  31.04.2021
•    Realisatie (deel 2 en 3):  15.12.2024

ERELONEN: 
Deel 2: Ereloon architectuur van 70 €/m² excl. BTW van toepassing op de ontworpen oppervlakte BBVO residentieel (volledige opdracht) en 35€/m2 excl. BTW op de ontworpen oppervlakte BBVO sokkel. (uitvoeringsopdracht).
Deel 3: Ereloon architectuur van 70 €/m² excl. BTW van toepassing op de ontworpen oppervlakte BBVO (volledige opdracht)
VERGOEDING: Er wordt 4.000 € excl. btw toegekend aan elk team die wordt uitgenodigd op het gesprek. Dit gesprek zal verlopen aan de hand van elementen uit het kandidatuurdossier. Er wordt dus niet gevraagd dat de kandidaten een ontwerpvoorstel of een ruimtelijk concept uitwerken. Voor de laureaat wordt deze vergoeding beschouwd als een voorschot op het ereloon.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM VOOR DE KANDIDATUREN: 28.10.2020 om 12.00 uur

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

 

 

Photo copyright: Séverin Malaud