[OPROEP] DELHAIZE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

WELKE TOEKOMST VOOR DE DELHAIZE-SITE

 

Afgelopen februari kondigde Delhaize haar vertrek aan van het 3,8 ha grote terrein dat ze sinds 1883 in gebruik heeft. Gelegen op de hoek van de straten Jules Delhaize en Osseghem in Molenbeek, bestaat de site uit oude en nieuwe pakhuizen, kantoren en commerciële ruimtes. Bestemd als OGSO, bestaat er een directe synergie tussen dit terrein en de ontwikkelingen op de site van het Weststation.In deze context wenst het Brussels Gewest een stedenbouwkundige studie op te starten met het oog op de reconversie van dit industrieterrein om er nieuwe productieve activiteiten te ontwikkelen en een gemengd programma op te zetten om de omliggende wijken opnieuw met elkaar te verbinden. Om dit laatste doel te bereiken, zullen de Delhaize-faciliteiten aan de andere kant van de Osseghemstraat en de twee aangrenzende woontorens en hun garages worden opgenomen in het studiegebied.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN
perspective.brussels en Citydev zijn op zoek naar een competent ontwerpbureau om het ruimtelijk en programmatisch potentieel van de Delhaize-site te analyseren rekening houdend met de economische haalbaarheid. Deze studie heeft tot doel het reconversiepotentieel van dit industrieterrein te bepalen met het oog op de eventuele aankoop ervan door het Gewest. Het Gewest zoekt een team met ervaring op het gebied van stedenbouw en economische haalbaarheid.

De conclusies van de studie zullen in twee fasen worden gepubliceerd, waarvan de eerste fase eind 2019 moet worden afgerond.

De vereiste minimumvaardigheden voor deze opdracht zijn de volgende:
•    Architectuur-stedenbouw

INDICATIEVE PLANNING 
•    Week van 1 juli: 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
•    19 augustus: indiening van de offertes (visienota, methodologie, begroting en planning);
•    Eind augustus/begin september: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
•    September 2019: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA 
•    Kwaliteit van de visienota (40%)
•    Kwaliteit van de methodologische nota (30%)
•    Geloofwaardigheid van het budget en de planning (20%)
•    Relevantie van referenties (10%)

ERELOON: maximaal 53.998 euro exclusief BTW;
VERGOEDING: 1.500 euro toegekend aan elk van de 4 teams aan wie de opdracht niet wordt gegund en die een regelmatige offerte hebben ingediend.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 27 juni 2019 om 10u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brusselswaarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

Photo credit: Séverin Malaud