Georges De Kinder © urban.brussels

DWC 11

Duurzame wijkcontract

Drie nieuwe duurzame wijkcontracten, nog dit jaar. Een strak schema, maar meteen ook boeiende uitdagingen en de gelegenheid om belangrijke projecten voor de wijk te bedenken en tot stand te zien komen in deze tijden van pandemie.

1.    Helihaven-Antwerpen in Stad Brussel
Stad Brussel stelt een perimeter voor in de Noordwijk, een wijk in volle reconversie. Hier wil de Stad de bestaande stedelijke dynamiek binnen de Kanaalzone en de Maximiliaan-Vergotewijk versterken en aanvullen. Tegelijkertijd spreekt ze bijzonder hoge ambities uit op milieuvlak, zodat de wijk zich zou kunnen profileren als hotspot voor de kringloopeconomie en op termijn als een energiepositieve wijk.

2.    Jacquet in Koekelberg
De perimeter van dit DWC is omringd door de spoorlijn L28 en de Leopold II-laan en is gelegen rond de Jean Jacquetlaan. De gemeente identificeert een reeks mogelijke terreinen om er heroplevingsprojecten te ontwikkelen en synergieën tot stand te brengen met het SVC ‘Rond Simonis’, onder meer op het vlak van openbare of groene ruimten.

3.    Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek 
De wijk van de Zwarte Vijvers vormt een symbolische zone van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Binnen die kleine zone stapelen zich talrijke problemen op die inherent zijn aan de gemeente, wat de wijk een slechte reputatie bezorgt. De middelen van het DWC moeten zorgen voor de nodige veranderingen om deze volkswijk aantrekkelijk te maken. Daarbij kan worden gesteund op de dynamiek van de verenigingen die aanwezig zijn op het grondgebied en die de specifieke uitdagingen voor de jeugd aanpakken.

Stad Brussel, de gemeente Koekelberg en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn daarom op zoek naar teams om het basisprogramma en het milieueffectenrapport op te stellen binnen de deadline en volgens de nadere regels die zijn gespecificeerd in de ordonnantie van 6 oktober 2016.
Elk team kan zich kandidaat stellen voor een, twee of de drie DWC’s.

COMPETENTIES

  • Architect – Stedenbouwkundige
  • Ervaring met programmering
  • Ervaring met het participatieproces
  • De nodige competenties om het milieueffectenrapport in goede banen te leiden
GUNNINGSCRITERIA
  • Kwaliteit van de visienota voor de wijk 40%
  • Kwaliteit van de methodologische nota 50%
  • Capaciteit om de werkzaamheden en acties van het programma samen te vatten 10%
BUDGET EN INDICATIEVE TIMING
  • Voor elk van deze drie opdrachten zijn de erelonen vastgesteld op € 105.000 excl. btw (programma en MER).
  • De opdrachten moeten begin 2021 worden toegekend.
  • Voor elk van deze drie opdrachten ontvangt elk team dat uitgenodigd werd om mee te dingen en dat een regelmatige offerte ingediend heeft maar op basis van de gunningscriteria niet geselecteerd is, een vergoeding van 1.500 euro.

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 19 november om 12 uur een e-mail naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u uw belangstelling, motivatie en ervaring toelicht en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team vermeldt (op maximaal 1 A4 in de bijlage). Er wordt gevraagd om een afzonderlijke specifieke A4-pagina op te stellen per DWC waarvoor u interesse toont.