(c) Séverin Malaud

GENERAAL JACQUESLAAN

WONINGEN EN UPCYCLING

Terwijl de voormalige kazernes van Elsene worden omgevormd tot een internationale universiteitscampus en een nieuwe buurt, is het nu de beurt om de voormalige dienstwoningen van de Federale Politie te opwaarderen.

Dit bouwblok, dat momenteel tijdelijk wordt bewoond, is gelegen aan de Generaal Jacqueslaan 202 en strekt zich uit langs de Wytsmanstraat tot aan de Toussaintstraat. De opdracht heeft betrekking op de helft van de site, waarbij er 61 woningen grondig worden gerenoveerd zonder de bestaande typologieën te wijzigen.

Op basis van een inventarisatie van herbruikbare materialen en een afbraaktest wil de BGHM de voorkeur geven aan een project dat getuigt van een exemplaire benadering van de circulaire economie. Het gezochte multidisciplinaire team moet een consultant in de circulaire economie omvatten en kan deze prioriteiten volgen: behoud van materialen, hergebruik van materialen ter plaatse en aanvoer van herbruikbare materialen en valorisatie van bestaande materialen in de ketens van hergebruik.

In de offertefase zal bovendien een TOTEM-simulatie van één of meerdere appartementen worden gevraagd aan de geselecteerde teams.
Omdat duurzaamheid centraal staat in de ontwikkeling van het project, zullen de teams hun ontwerp organiseren rond de negen duurzaamheidsthema’s die door de BGHM zijn ontwikkeld en die geïnspireerd zijn op het Referentiekader Duurzame Wijken van Brussel Leefmilieu.