[OPROEP] HOOG 342

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

 KLEINE INGREEP, GROTE IMPACT

 

In De Marollen, vlakbij de Hallepoort, staat een rood huisje met een blauwe deur … Het huis is eigendom van het OCMW van de Stad Brussel en staat al enkele jaren leeg. Het OCMW wil het nu renoveren en uitbreiden om er drie grote woningen en een winkelruimte van te maken. In het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen is immers gebleken dat er een tekort is aan woningen voor grote gezinnen. Met de lancering van deze opdracht wil het OCMW een eerste stap zetten om dit tekort op te vangen. Daarnaast zal de vernieuwing van een leegstaand gebouw ook bijdragen aan een betere uitstraling van de wijk.

Het OCMW van Brussel is voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, gezondheids- en veiligheidscoördinator). De opdrachtgever wil de impact van het project op het milieu zo klein mogelijk houden door voorrang te geven aan ecologische, gerecycleerde of hergebruikte materialen.

BUDGET WERKEN: 1.450.000 euro excl. btw
ERELOON: geraamd op 14% van het bedrag van de werken volgens een in het bestek beschreven mechanisme.
VERGOEDING: 3.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM:05.07.2019 om 10u

 

Photo credit: Séverin Malaud