[OPROEP] JOSAPHAT

 [OPROEP AAN ONTWERPERS]

WELKE OPENBARE RUIMTE VOOR JOSAPHAT

 

Op het braakliggend spoorwegterrein Josaphat worden de komende jaren grootschalige vastgoedprojecten verwezenlijkt. Op het terrein wordt namelijk een duurzame wijk opgetrokken, te paard op het grondgebied van Schaarbeek en Evere. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) stuurt de ontwikkeling van het volledige gebied, die gefaseerd zal worden uitgevoerd. Om de verschillende projecten goed op elkaar af te stemmen, heeft Beliris voorafgaand de opdracht gekregen om de site bouwrijp te maken en de voornaamste openbare ruimten in te richten. Daar horen ook twee bruggen over de spoorlijn bij en een park.

Beliris zoekt een multidisciplinair team voor een volledige opdracht, vanaf ontwerp tot opvolging der werken. De ontwerper begeleidt de transformatie van de site en speelt daarbij gedurende de hele opdracht in op de ontwikkeling van het gebied en op de noden die gaandeweg vastgesteld worden. Het ontwerp zal moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden, maar met behoud van een sterk stedelijk en landschappelijk concept dat het geheel structureert. Het project moet de sterke ambities en de voorbeeldfunctie op het vlak van stedenbouw, landschap, architectuur en leefomgeving weerspiegelen.

BUDGET: 25.000.000 euro excl. btw, inclusief 6% onvoorziene uitgaven;
ERELOON: 7,5 % van het bedrag van de werken;
VERGOEDING: 15.000 euro voor elk team dat wordt uitgenodigd een offerte in te dienen en dat een regelmatige offerte indient.

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINKNAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 12.11.2019 om 11u

 

Photo credit: Séverin Malaud