(c) Séverin Malaud

MAGRITTE

MAGRITTE VERBINDEN

De Magrittewijk in Jette, rond de Jules Lahayestraat en de Esseghemstraat, ligt geïsoleerd tussen gemeentegrenzen, infrastructuren en grote assen. Het Duurzaam Wijkcontract Magritte wil voor deze situatie een oplossing vinden en de drie polen die tijdens de diagnosefase in kaart zijn gebracht, opnieuw met elkaar verbinden. Deze opdracht betreft de pool ‘Scharnierpunt’, het hart van de wijk waar verschillende bewonersgroepen elkaar ontmoeten.

Wat het meest in het oog springt in het kader van dit Wijkcontract is de bouw van een Wijkhuis en een Diversiteitshuis in de pool ‘Scharnierpunt’. Deze opdracht gaat over het gedeelte ‘Diversiteitshuis’ en meer in het bijzonder over het fietsherstelcafé en de gemeenschapskeuken die bij het hoofdprogramma komen. Deze voorziening wordt gekaderd binnen het verenigingennetwerk maar er wordt ook gerekend op de omwonenden en de gebruikers van de wijk, die hier een ontmoetings- en uitwisselingsplek kunnen vinden.

De projectsite is in de Kleine Esseghemstraat, op het pleintje bij de kruising met de Jules Lahayestraat.

OPDRACHT EN COMPETENTIES
De gemeente Jette is op zoek naar een team voor een volledige opdracht voor het ontwerp en de realisatie van deze collectieve voorziening in combinatie met een hybride horecaruimte.

Aangezien de opdracht deel uitmaakt van een Duurzaam Wijkcontract, zal in het bijzonder worden toegezien op de aandacht voor duurzaamheid, burgerparticipatie, sociale cohesie en het voorbeeldkarakter van het project. De ontwerper van de opdracht dient de aanpak ook in te passen in het samenwerkingskader dat eigen is aan een Wijkcontract.

De volgende minimale competenties worden gevraagd:
• Competentie inzake architectuur;
• Competentie inzake stabiliteit;
• Competentie inzake speciale technieken;
• Competentie inzake duurzame ontwikkeling;
• Competentie inzake participatie.

INDICATIEF TIJDSCHEMA
• Omstreeks 19 juni: drie tot vijf teams krijgen de vraag om een offerte in te dienen;
• Tussen 23 juni en 3 juli: plaatsbezoek en informatiesessie;
• Eind augustus: indiening van de offertes;
• Midden september: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
• Oktober: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA
• Kwaliteit van de stedenbouwkundige visie
• Kwaliteit van bewoonbaarheid
• Kwaliteit van de technische nota
• Haalbaarheid
• Kwaliteit van de participatieve methodologie

Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen we u voor 9 juni 2020 om 14 uur een e-mail te sturen naar de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels, om uw interesse, motivatie en ervaring aan te geven en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team te vermelden (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).