[OPROEP] MAGRITTE

[OPROEP TOT INTERESSE]

SOCIALE COHESIE « A LA CHARNIÈRE »

 

De Magrittewijk in Jette, die langsheen de Jules Lahayestraat en de Esseghemstraat gelegen is, ligt geïsoleerd tussen gemeentegrenzen, infrastructuurwerken en grote lanen. Het Duurzaam Wijkcontract Magritte heeft dan ook als doel om voor deze situatie een oplossing te vinden en wil de drie polen die tijdens de diagnosefase in kaart zijn gebracht, opnieuw met elkaar verbinden. De opdracht die we vandaag voorstellen, betreft het tweede deel van de pool ‘Scharnierpunt’, het kloppende hart van de wijk, waar verschillende bewonersgroepen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen.

Het meest in het oog springende project in het kader van dit Wijkcontract is de bouw van een Wijkhuis en een  Diversiteitshuis binnen de pool ‘Scharnierpunt’, waarvoor recent een overheidsopdracht werd gelanceerd. Deze opdracht betreft nu dus het tweede deel van het markantste project, een gemengde voorziening bestaande uit een kinderdagverblijf voor 21 kinderen en een voorziening voor sociale cohesie (Wijkhuis). Deze voorziening zal worden opgezet rond een gezellige openbare tuin, speciaal geopend vanuit een collectieve en intergenerationele invalshoek om synergieën tussen de verschillende bewonersgroepen op te wekken.

Het project zal worden uitgevoerd in de Kleine Esseghemstraat, en meer in het bijzonder op het perceel op nummer 2 van de straat (waar zich momenteel een bouwval bevindt) en op het aanpalende perceel.

OPDRACHT EN COMPETENTIES
De gemeente Jette is op zoek naar een team voor een complete projectopdracht voor het ontwerp en de realisatie van deze gemengde voorziening bestaande uit een kinderdagverblijf en een wijkhuis.

Aangezien de opdracht deel uitmaakt van een Duurzaam Wijkcontract, zal in het bijzonder worden toegezien op de aandacht voor duurzaamheid, burgerparticipatie, sociale cohesie en het voorbeeldkarakter van het project. De ontwerper van de opdracht dient zijn aanpak ook te integreren binnen het samenwerkingskader dat eigen is aan een Wijkcontract.

De vereiste minimale vaardigheden zijn de volgende:
– Competentie inzake architectuur;
– Competentie inzake omgevingsaanleg;
– Competentie inzake stabiliteit;
– Competentie inzake speciale technieken en EPB;
– Competentie inzake akoestiek;
– Competentie inzake duurzame ontwikkeling;
– Competentie inzake participatie.

INDICATIEVE TIMING
– Omstreeks 30 september: aan 3 tot 5 teams wordt gevraagd om een offerte in te dienen;
– Tussen 6 en 15 oktober: plaatsbezoek en informatiesessie;
– Omstreeks 23 november: indiening van de offertes;
– Begin december: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
– Januari 2021: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA 
– Kwaliteit van de stedenbouwkundige visie
– Kwaliteit van bewoonbaarheid
– Kwaliteit van de technische nota
– Haalbaarheid
– Kwaliteit van de participatieve methodologie

BUDGET: Vastgesteld op 1.417.900 euro, inclusief btw
ERELONEN:  Vastgesteld op 159.720 euro, inclusief btw
VERGOEDING: De teams die worden uitgenodigd om mee te dingen, ontvangen elk 2.000 euro indien ze een regelmatige offerte indienen en minstens 50% van de punten behalen.

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 16 september om 14 uur een e-mail naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u uw belangstelling, motivatie en ervaring toelicht en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team vermeldt (op maximaal 1 A4 in de bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal de adviescommissie bijstaan bij de gunning.

 

Copyrigth photo: Séverin Malaud