[OPROEP] MASTERCLASS

 [OPROEP TOT CURATOR]

MASTERCLASS ZOEKT CURATOR

 

Sinds de laatste weken, is er des te meer aandacht voor grote stedenbouwkundige vraagstukken. Een daarvan is de kwestie van verdichting. Hoe kunnen we omgaan met de stedelijke dichtheid? Hoe kunnen we de kwestie van de dichtheid benaderen in het licht van de gebeurtenissen die we hebben meegemaakt en de uitdagingen die voor ons liggen?

In 2018 presenteerde het Brussels Gewest zijn nieuw Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Dit bevat enerzijds de principes van een doordachte verdichting en anderzijds de grondslagen voor de ontwikkeling van een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Maar hoe kunnen deze doelstellingen concreet worden gerealiseerd? Welke strategieën moeten worden gevolgd om het strategisch plan in tastbare verwezenlijkingen te vertalen die echt bijdragen tot de totstandkoming van een dichte, maar kwalitatieve stad? Deze vragen wil perspective.brussels onderzoeken tijdens een masterclass over het thema dichtheid. Voor deze masterclass zoekt het nu een curator (m/v) die dit proces kan ondersteunen.

De masterclass vindt in het najaar plaats gedurende één week. Studenten, architecten, academici en praktijkmensen uit de wereld van stadsontwikkeling krijgen er de kans om Brusselse cases te bestuderen en strategieën voor verdichting of kwalitatieve verdichting te bedenken. In samenwerking met perspective.brussels vervult de curator een rol die in drie fasen kan worden verdeeld:
– Voorbereiding van de masterclass (d.w.z. de methodologie definiëren, de briefing opstellen, de deelnemers selecteren en de casestudies kiezen);
– Leiding van de masterclass;
– Valorisering van de resultaten van de masterclass. In deze fase wordt de curator begeleid door een team van grafisch ontwerpers of stedenbouwkundigen dat op een later tijdstip zal worden aangesteld.

Het is de bedoeling dat de masterclass, door het bestuderen van concrete gevallen, praktische oplossingen aanreikt die illustreren onder welke voorwaarden een doordachte en kwalitatieve verdichting van het stedelijk weefsel van Brussel mogelijk is. De oplossingen zullen worden verzameld in een didactisch en aantrekkelijk ‘overzicht van praktische oplossingen’ dat na de masterclass wordt opgesteld.

PROFIEL 
Perspective.brussels is op zoek naar een curator (m/v) om bovenstaande opdracht uit te voeren, eventueel samen met een team of een aantal medecuratoren. Er worden geen bijzondere eisen gesteld maar ervaring met het onderwerp of met het leiden/organiseren van vergelijkbare masterclasses is een troef.

INDICATIEVE PLANNING
– Indiening van de offertes: 19 juni 2020
– Jury: 26 juni
– Opdracht en begin van de missie: juni 2020
– Masterclass: september 2020
– Einde van de missie, levering van het overzicht van praktische oplossingen: december 2020

LINK NAAR DE DOCUMENTEN
UITRESTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES: 19.06.2020 om 16.00 u

Copyright photo: Séverin Malaud