(c) Séverin Malaud

PAVILJOEN

GROEN EN SPELPRIKKELS VOOR SPEELPLAATS PAVILJOEN

De gemeentelijke basisschool Paviljoen, gelegen tussen de drukke Navezstraat en de Van Ooststraat in Schaarbeek, deelt haar toegang en de speelplaats met de naastgelegen school René Magritte. Daardoor is de speelplaats via tal van hekken wijd en zijd opgedeeld. Bovendien is deze versnipperde speelplaats een asfaltvlakte met in het midden een overbevraagd speeltuig voor de allerkleinsten. De plek is weinig stimulerend voor de kinderen. Meer groen en meer spelprikkels, dat is wat deze speelplaats nodig heeft!In het kader van de gewestelijke kwaliteitsgids voor de herinrichting van Brusselse schoolspeelplaatsen hebben leerkrachten, leerlingen en ouders al een ‘droomscenario’ ontwikkeld waaraan de VGC een subsidie van € 100.000 heeft toegekend (Buitenspel). Met deze subsidie wil de Paviljoen school de speelplaats voorzien van meer en gevarieerde spelprikkels. Verder wil ze zo veel als mogelijk ontharden en vergroenen.

Van de vele ideeën die naar voren werden gebracht, wil de school vooral interactie uitlokken tussen de leerlingen van de twee scholen en hen een breed spelaanbod bieden. De speelplaats moet worden ingericht in verschillende sferen die inspelen op de diverse talenten van de leerlingen.
Nu de participatiefase voorbij is, ligt de inzet ligt op co-productie van de gekozen verbeteringen samen met de school en buurtverenigingen.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN:
De gemeente Schaarbeek is op zoek naar een team voor een volledige ontwerpopdracht voor de gedeeltelijke heraanleg van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Paviljoen. Het ontwerpteam moet voeling hebben met vergroeningsstrategieën en een ludieke aanpak gericht op co-productie. De gemeente zal bijzondere aandacht besteden aan de technische competentie van het team om in een dense stedelijke context de uitvoering van een ambitieus ontwerp in goede banen te leiden.

De vereiste minimumvaardigheden voor deze opdracht zijn de volgende:
– Ontwerp van buitenspeelruimte voor jonge kinderen (speeltuinen, schoolspeelplaatsen)
– Groenaanleg (focus op biodiversiteit en waterbeheer)
– Participatie (focus op co-productie)

INDICATIEVE PLANNING :
– 1 november worden 3 teams uitgenodigd om een offerte in te dienen;
– Week van 9 november: plaatsbezoek en informatiesessie;
– 1 december: indiening van de offertes;
– Begin december: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité;
– December 2020: gunning;
– Januari 2021: start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA :
– Kwaliteit van de intentienota (40%)
– Kwaliteit en relevantie van de referenties (30%)
– Haalbaarheid (30%)