(c) Séverin Malaud

REYERS

DE TOEKOMST VAN DE REYERS-TOREN

De skyline van Oost-Brussel wordt al meer dan veertig jaar bepaald door de Reyers-toren. Die bevindt zich langs de Reyerslaan en herbergt de technische installaties van de VRT en de RTBF, waarvan de antennes op het meer dan 70 meter hoge platform te zien zijn. Door de geplande verhuizing van de televisieomroepen, de bijbehorende technologische veranderingen en de aanleg van de nieuwe wijk ‘Mediapark.brussels’ in het algemeen moet opnieuw worden nagedacht over de toren en zijn aanwezigheid en functie in de wijk.

Als coördinator van de aanleg van het Mediapark wil de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) verschillende scenario’s voor de reconversie van de toren onderzoeken en de programmatische, technische en financiële kenmerken ervan analyseren. Daarom is de MSI op zoek naar een architect die de mogelijkheden tot herontwikkeling van de toren binnen het Mediapark en met een link naar ‘Blok A’ bestudeert, zodat een duidelijker kader ontstaat voor de toekomstige ontwikkelingen rond het blok en de toren.

De opdracht zal in drie fasen worden uitgevoerd. In een eerste fase worden de huidige technische kenmerken van de toren geanalyseerd. Vervolgens moeten twee reconversiescenario’s worden uitgewerkt en geanalyseerd. Tot slot wordt een voorkeurscenario ontwikkeld op basis van de twee eerste fasen. De opdracht moet de MSI de nodige elementen aanreiken om het project vlotter te kunnen uitvoeren met toekomstige partners. Ook wil de MSI zo voldoende informatie verkrijgen om de toekomstige architectuuropdrachten te kunnen organiseren.

Bovenstaande beschrijving betreft de vaste schijf van de opdracht. De MSI wil de opdracht eventueel uitbreiden met een studie van de gedeeltelijke afbraak van het VRT-gebouw met het oog op de ontwikkeling van ‘Blok B’ (voorwaardelijke tranche)

Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen we u uit om voor 19 juni 2020 om 10 uur een e-mail te sturen naar de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels, met uw interesse, motivatie en ervaring en de contactgegevens van het beoogde team (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).