[OPROEP] SAINCTELETTE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN MAKEOVER VOOR SAINCTELETTE

 

Een ambitieuze: een strategische plek van Brussel van de vijfhoek in een nieuw jasje steken! Brussel Mobiel plant een volledige heraanleg van gevel tot gevel van de Sainctelettezone. Voor deze opdracht is een multidisciplinair team nodig voor een volledige ontwerpopdracht: het ontwerp en de opvolging van de werken.

Sainctelette is een belangrijk knooppunt voor de stad: onderdeel van een majestueuze stedenbouwkundige zichtas van de Kruidtuin tot de Basiliek, maar tegelijkertijd een breuklijn tussen de Maritiemwijk, de Noordwijk en het centrum van de stad.
Het is een verkeersknooppunt waar alle verkeersmodi samenkomen op een groot en onoverzichtelijk kruispunt: trams, metro en zelfs boten kruisen elkaar. Auto’s, fietsers en voetgangers lopen elkaar voor de voeten. De ambitie bestaat erin deze uitzonderlijke plek voor alle gebruikers aangenaam en bruikbaar te maken zonder te raken aan haar verkeerscapaciteit, en tegelijkertijd het metropolitane beeld van de plek kracht bij te zetten met kwalitatieve publieke ruimte. En dit alles natuurlijk ook met zicht op de komst van de Cultuurpool Citroën !

BUDGET : 10.000.000 euro excl. btw, waarvan 1.000.000 excl. btw voor het verplaatsen van de tramsporen.
ERELOON : forfaitair vastgelegd op 720.000 euro excl. Btw
VERGOEDING : 15.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd en die een regelmatige offerte indienen.

 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 5 SEPTEMBER 2017 om 11U