[OPROEP] SVC

[OPROEP TOT INTERESSE]

EEN NIEUW STADSVERNIEUWINGSCONTRACT
‘Rond Simonis’

 

De Brusselse regering heeft een stadsvernieuwingscontract (SVC) toegekend aan de wijken rond het metrostation Simonis, die zich uitstrekken over de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Een primeur voor dit deel van de stad. Het doel is om dit stadsdeelbeter te ontsluiten en verbinden met de omliggende wijken.

De nadruk ligt op stedelijke vernetting, een prioriteit voor de SVC’s en een echte uitdaging voor deze zone, die kampt met de stedelijke breuklijnen van de spoorweg en de Leopold II-laan. De ontwikkeling van voorzieningen die bijdragen aan de economische en ecologische transitie is tevens een doelstelling zijn voor deze zone.

Perspective.brussels zoekt een team dat het basisprogramma van het SVC en het milieueffectrapport (MER) kan uitwerken, evenals het participatie- en communicatieproces die opgestart moeten worden.

De uitwerking van het SVC moet eind 2021 afgerond zijn om de uitvoeringsfase tussen 2022 en 2026 te kunnen starten.

Om haar te helpen bij dit proces, is perspective.brussels op zoek naar een team dat het basisprogramma van het SVC en het milieueffectrapport (MER) kan uitwerken, evenals het te implementeren participatieve en communicatieproces.
De ontwikkelingsfase van het SVC moet eind 2021 zijn afgerond om de uitvoeringsfase tussen 2022 en 2026 te kunnen starten.

VAARDIGHEDEN
–    Architectuur
–    Stedenbouw
–    Expertise op het vlak van programmering
–    Expertise op het vlak van participatie
–    Technische expertise om het MER uit te werken

GUNNINGSCRITERIA
–    Kwaliteit van de visienota voor het onderzoeksgebied (40%)
–    Kwaliteit van de werkmethode (30%)
–    De detaillering, de motivering en de onderbouwing van de prijszetting (20%)
–    Capaciteit om de ingrepen en acties van het SVC grafisch samen te vatten (10%)

INDICATIEVE PLANNING
–    Gunning van de opdracht begin juni
–    Indiening van het SVC- en MER-ontwerp (diagnose, uitdagingen, SVC-programma) in maart 2021
–   Wijzigingen in het SVC-ontwerp naar aanleiding van het openbaar onderzoek in de zomer van 2021
–    Indiening van het SVC en het MER
–    Deelname aan het volledige ontwikkelingsproces van het SVC en het MER

ERELOON EN VERGOEDING
–   Het bedrag van de opdracht is 132.000 euro exclusief btw;
–   Een vergoeding van 1500 euro  voor elk van teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen maar niet geselecteerd op basis van de gunningscriteria.

Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen we u voor 27.03.2020 om 12 uur een e-mail te sturen naar de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels, om uw interesse, motivatie en ervaring aan te geven en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team te vermelden (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).

 

 

Credit: perspective.brussels