(c) Séverin Malaud

USQUARE.BRUSSELS

DE PUBLIEKE RUIMTE VAN USQUARE.BRUSSELS

Usquare.brussels is de voormalige site van de rijkswachtkazerne in Elsene. De komende jaren komt er een nieuwe duurzame stadswijk tot stand met buurtvoorzieningen, universitaire faciliteiten en studenten- en gezinswoningen. De site, die een oppervlakte van bijna 4 hectare bestrijkt, kent een strak patroon van meer dan 20 gebouwen en is vandaag nog volledig ommuurd. Het toekomstig project wordt een open en gemengde stadswijk, met respect voor de erfgoedwaarde en bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt momenteel de laatste hand aan een Richtplan van Aanleg met onder meer een aantal richtlijnen voor de publieke ruimte. Zo wijst het onder meer op de nood om het voorplein als een polyvalente open ruimte in te richten. Verder komt er ook aan de zijde van de F. Toussaintstraat een buurtpark en moeten de gelijkvloerse verdiepingen van de centrale gebouwen worden geactiveerd.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), verantwoordelijk voor de coördinatie van de operationele ontwikkeling van Usquare.brussels is daarom op zoek naar een ontwerpteam voor een raamcontract voor het ontwerp en de realisatie van de publieke ruimte (ongeveer 1,6 ha). De bedoeling is een gedifferentieerd netwerk van openbare ruimten te creëren zonder afbreuk te doen aan de globale identiteit. Elementen zijn onder meer groenvoorziening, behandeling van regenwater, stadsmeubilair, openbare verlichting, signaletiek, mobiliteits- en parkinginfrastructuur. Naast deze basisopdracht kan de opdrachtgever ook nog voor aanvullende opdrachten een beroep doen op het ontwerpteam, bijv. voor het opstellen van stedenbouwkundige, landschappelijke en milieu- voorschriften of het verlenen van bijstand aan de vastgoedprojecten van andere initiatiefnemers.