(c) Séverin Malaud

VAN MEENEN

OPPORTUNITEITENSTUDIE MAURICE VAN MEENENPLEIN

De gemeente Sint-Gillis werkt volop aan het herwaarderen van haar publieke ruimtes. We kunnen een hele reeks nieuwe en te ontwikkelen publieke ruimtes van laag Sint-Gillis naar hoog Sint Gillis ontdekken. Vorig jaar werd de square Jacques Franck afgerond, het jaar daarvoor het Sint Gillis voorplein. Momenteel loopt een ontwerptraject voor het Marie-Janson plein en ook voor het Pierre Pauluspark. Rond het Moricharplein worden ook enkele optimalisaties voorzien, net als aan de Laveleyetuin en de ingang naar de metro Horta.

Deze keten van exemplarische publieke ruimtes loopt tot aan het gemeentehuis van Sint Gillis en het Maurice Van Meenenplein. De gemeente trekt haar ambitie nu door tot dit plein: hoe kunnen we dit plein teruggeven aan bewoners en gebruikers, niet enkel tijdens de marktmomenten maar ook daarbuiten. Kunnen we van het volledige plein een voetgangerszone maken of slechts gedeeltelijk? Kunnen we het plein sterk vergroenen of is dat technisch niet mogelijk?

Om de ontwerpfase goed voor te bereiden laat Sint Gillis met deze opdracht eerst de verschillende opportuniteiten onderzoeken: tot hoever kunnen we de mobiliteit in- en rond het plein wijzigen? Hoe staan de handelaars, de bewoners en de gebruikers tegenover een heraanleg en hoever willen we gaan? Het studiebureau dat de gemeente hier zoekt moet dus vooral onderzoek skills bezitten: op het gebied van mobiliteit en op het gebied van participatie en procesbegeleiding.

De gemeente zal met de resultaten van deze slechts drie maanden durende studie een opdracht voor ontwerp- en uitvoering van het plein uitschrijven.

INDICATIEVE PLANNING
•    In de week van 24 februari:  3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
•    2 maart: plaatsbezoek en infosessie;
•    16 maart: indienen van de offertes;
•    20 maart: interne jury

GUNNINGSCRITERIA
•    Kwaliteit van de visienota (40%): De kwaliteit, haalbaarheid en gepastheid van de visie;
•    Kwaliteit van de methodologische nota (40%): De kwaliteit, haalbaarheid en gepastheid van de voorgestelde methodologie;
•    Kwaliteit en realisme van de budgetverdeling (10%);
•    Kwaliteit en realisme van de planning (10%)

ERELOON : 40.000 euro, BTW inbegrepen ;
VERGOEDING : 1.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd al een voorschot op het ereloon.