[OPROEP] VANDENSCHRIECK

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

VANDENSCHRIECK

 

De Gemeentelijke Preventiedienst en de vzw l’Oranger, een dienst ter ondersteuning van jongeren in Brussels, zijn momenteel gevestigd in een reeks aftandse gebouwen van de gemeente Jette. De gemeente wil een project ontwikkelen op de site waarbij een aantal woningen gerealiseerd zullen worden en daarnaast ook de huidige gebruikers en de dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en Alternatieve Maatregelen een nieuw onderkomen vinden. Hiertoe stelde de gemeente Citydev aan als gedelegeerd bouwheer.

Dit project omvat verschillende uitdagingen. Het terrein sluit achteraan aan bij dat van het OCMW van Jette. Een verbinding maken tussen beide percelen waarbij voldoende privacy bewaard blijft voor de woningen zal één van de uitdagingen zijn. Daarnaast moet er ingezet worden op een duidelijke adresvorming voor de verschillende diensten  en moeten de verschillende gebruikersstromen op een efficiënte manier georganiseerd worden. Tot slot is het terrein momenteel de enige groene long in de Vandenschrieckstraat, een karakter dat zoveel mogelijk behouden moet worden.

citydev.brussels is op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, landschap, EPB, akoestiek, veiligheid en gezondheid) om dit project tot een goed einde te brengen.

BUDGET: 4.504.000 euro (excl. BTW);
ERELOON: Het ereloon voor de volledige opdracht werd vast gelegd op 572.000 euro (excl. BTW);
VERGOEDING: 7.500 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor zover ze een regelmatige offerte indienen en een minimum van 50% behalen op de gunningscriteria.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 10.01.2020 om 10u